Obsah

Připravované i probíhající projekty

Popis 

Zastupitelstvo obce Starý Poddvorov schválilo na svém zasedání zadání projektu na rozšíření sběrného dvora obce Starý Poddvorov.

Účel

Cílem je zvětšení prostoru pro nakládání s odpady a zjednodušit manipulaci.

Zahájení

2017 / 04  - návrh na rozšíření a vymezení požadavků, konzultace s orgány státní zprávy  a projektantem

2017 / 08  - zadání  dvou možných variant SD

2017 / 11  - finální verze včeně předběžného rozpočtu  pr

Průběh realizace

osinec 2017  - předfinancování projektu obcí + úhrada za administraci

10/2017

Ukončení

 

Financování
 
 
Dotace  

ANO / možné  podzim 2018

Popis 

Zastupitelstvo obce Starý Poddvorov schválilo na svém zasedání zadání studie veř. prostranství ve dvou lokalitách Újezda a Sádky, které byly vymezeny  platným územním  plánem obce Starý Poddvorov schváleným v roce 2013 .

Účel

Cílem je vymezit prostory veřejných prostranství, zeleně a současně nově od 1.1.2018 plní tato studie nově stanovenou podmínku pro vydání územního souhlasu s povolení výstavby v daném území.

Zahájení

září 2016 - zadání a vymezení požadavků daného území

únor 2017 - smlouva na administraci

březen 2017 - výsledek zadávacího řízení + smlouva o dílo se zhotovitelem

říjen 2017 - schválení dotace 

prosinec 2017  - předfinancování projektu obcí + úhrada za administraci

Průběh realizace

10/2017 - zahájení realizace

 5/2018 -  konzultace prvního návrhu a jeho připomínkování

 

 

 

Ukončení

předpoklad 8/2018

Financování
neinvestiční 238.600,-Kč
služby 10.000,-Kč 
 
Dotace  

ANO

Ministerstvo pro Místní rozvoj - IROP 

Výzva č. 9 Územní studie

Financování  ex - post 

Míra podpory EFRR 

- evropský fond 85%

- státní rozpočet 5%