Obsah

Hlášení 13.01.2021

Typ: ostatní
.

Hlášení 13.1.2021
• Stejně jako v minulých letech i letos bude proveden svoz a likvidace vánočních stromků. Občané je mohou odnést buď na kompostárnu nebo je mohou ponechat před svým domem, blíže k silnici, odkud budou stromky sváženy v úterý 19.1. od 8.00 hodin. Stromky jsou ukládány na sběrném dvoře, kde budou posléze hromadně štěpkovány, a takto vzniklý materiál bude odvezen k dalšímu využití. Stromky musí být zbaveny všech háčků, ozdob, třásní a dalších do kompostu nepatřících věcí. Bližší informace poskytne pan Kašík, tel.: 723 115 625.
• Pan Synek Vacenovice bude zítra tj. 14.1.2021 od 14.30 - 15.00 hodin prodávat jablka odrůdy Golden, Jonagold, Gala a Jonaprinc, cena 20,- až 24,- Kč/kg, brambory 25 kg balení 8,- Kč/kg a cibuli 10,- Kč/kg.
• Kdo z občanů má zájem přispět na Tříkrálovou sbírku, může tak učinit do 20.1.2021 do kasiček, které jsou umístěny v kostele sv. Martina, na obecním úřadě a u Malých č.p. 75. Tříkrálová sbírka se letos z důvodu opatření vlády po domech konat nebude.
• Na území obce Starý Poddvorov probíhala v roce 2020 revize údajů vedených v katastru nemovitostí. Při revizi byly zjištěny změny projednané s vlastníky zapsány a o provedených změnách byli vlastníci písemně informováni. Všechny změny, ať už ohlášené vlastníky nebo zjištěné katastrálním úřadem byly k 31.12.2020 zapsány. Katastrální úřad upozorňuje tyto vlastníky na povinnost provedené změny ohlásit příslušnému finančnímu úřadu, a to do konce ledna 2021. Bližší informace na www.poddvorov.cz nebo na vývěsce OÚ.
• Finanční úřad pro Jihomoravský kraj zveřejnil telefonní čísla, na kterých vám nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste nemuseli podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho územních pracovištích. Bližší informace naleznete na www.poddvorov.cz nebo na vývěsce u obecního úřadu.


Vytvořeno: 13. 1. 2021
Poslední aktualizace: 13. 1. 2021 15:49
Autor: Františka Bílková