Obsah

Nepořádek u sběrných kontejnerů (zvonů).

Typ: ostatní
Vizitka obce Výzva občanům.

 

Kontejnery (zvony na separovaný odpad) slouží pouze pro komodity, které projdou vstupním otvorem  !!!

Ostatní rozměrné věci, které nejdou vložit do kontejneru (zvonu) tam ani nenoste. Neodkládejte proto rozbité demižony, akvária, tabulové sklo, rozměrné krabice od papíru či pyte s plasty apod. k těmto kontejnerům.

Svozová společnost provádí pouze výsyp kontejnerů, nikoliv nakládku a úklid odložených věcí !!!

Žádám proto majitele techto odpadů ... ano, pořád je to majitel, aby si tento odpad uklidil a řádně odevzdal na sběrný dvůr, jakmile bude v provozu. 

Majitelem odpadu je původce, tedy občan, až do okamžiku, kdy jej odevzdá pověřené osobě na sběrném dvoru nebo vhodí tříděnou komoditu  do určeného zařízení (sběrné kontejnery - zvony, papír, plast, sklo, textil.. ).  

Přiložené fotografie jsou z  12.5.2020.

Děkuji za dodržování výše uvedeného.

 


Vytvořeno: 11. 5. 2020
Poslední aktualizace: 15. 5. 2020 10:47
Autor: Ing. Ivo Padalík