Obsah

Revize katastru obce Starý Poddvorov

Typ: ostatní
OznámeníOznámení katastrálního úřadu v Hodoníně.

Revize katastru Starý Poddvorov

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín oznamuje, že v katastrálním území Starý Poddvorov byla zahájena revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. V průběhu prováděné revize budou zjišťovány změny oproti stavu evidovanému v katastru.

Pro zjišťování změn a nesouladů při revizích katastru je charakteristické, že zaměstnanec vykonávající revizi ověřuje skutečný stav přímo v terénu, v případě potřeby na místě projednává zjištěné nesoulady s vlastníky a informuje je o možnostech nápravy zjištěného stavu.

Terénní pochůzky zaměstnanců katastrálního pracoviště Hodonín budou zahájeny v příštím týdnu tedy od 20.5.2020. 

Zaměstnanci provádějící revizi údajů katastru budou vybaveni reflexními vestami s logem Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj a rovněž služebními průkazy.

Zjištěný nesoulad projedná zaměstnanec katastrálního úřadu s vlastníkem nemovitosti a společně stanoví způsob jeho odstranění. Vlastníkovi se dostane informace, jaké listiny má doručit na katastrální pracoviště a zda je nutno zajistit na své náklady zaměření hranic v terénu.

Místo aktuálního provádění revize v obci bude zpravidla ohlášeno místním rozhlasem předem. Prosíme sledujte hlášení a žádáme vás tímto o spolupráci s těmito pracovníky.

Pokud nebudete zastiženi doma, bude vám do schránky vložena výzva k účasti na jednání s těmito pracovníky ve stanovený den a hodinu na obecním úřadě ve Starém Poddvorově.

 

 


Přílohy

Vytvořeno: 11. 5. 2020
Poslední aktualizace: 15. 5. 2020 10:50
Autor: Ing. Ivo Padalík