Obsah

Žehnání nového zvonu

Slavnostní mše svatá spojená se svěcením zvonu Svatý Václav

průvod

přivítání

mše svatá

mše svatá

žehnání zvonu

Zvon

poděkování

sbory

kroje

kroje

společná