REGIONÁLNÍ TELEVIZE JIH

Krojované vinobraní 2017

Perníkové srdce a otevření větrného mlýna 2017

Lázeňské odpoledne 2017

Uklidili jsme Poddvorov 2017

Zpěváček Podluží 2017

VII. Obecní ples 2017

Rozsvěcování vánočního stromu 2016

Školní zahrada 2016 

Lázeňské odpoledne 2016

Otevření sběrného dvora 2016

Adventní besídka dětí ZŠ 2015

Sousedské posezeni 2015

Krojované vinobraní a Dýňový víkend 2015

 


Magazín Regionu Podluží

Vysílání 1/2014

Vysílání 2/2014

 
 PROHLÍDKA

VĚTRNÉHO MLÝNA

Mlýn foto noc

V měsících LISTOPAD - ÚNOR JE AREÁL VĚTRNÉHO MLÝNU UZAVŘEN a nelze v
tomto období objednat prohlídku.

Prohlídka Větrného mlýnu s průvodcem je možná v sobou a neděli  v období letních prázdnin 

od 1.7. do 30.9. v době

 od 9:30 hod do 17:30 hod.

Vstupné za osobu činí 20,-Kč.

Pokud máte zájem o prohlídku i mimo tento čas, můžete kontaktovat průvodce na tel: 728 471 457.

Vstupné v tomto případě činí 50,-Kč. Minimální počet je 4 platící osoby.

V případě hromadného zájezdu 10 a více lidí je možná prohlídka dle individuální domluvy na tel: 518 372 123

 
     Náš tip:

přijďte se podívat na mlýn po setmění. Nově instalovaé osvětlení ukáže mlýn z jiného pohledu. 

Obec Starý Poddvorov má vydanou novou knihu pod názvem

 "Starý Poddvorov

  - dějiny obce".

Publikaci o 450 stranách
si můžete zakoupit na
OÚ Starý Poddvorov.
 

      KNIHA

           Cena je 400,- Kč.

 


 

Obec Starý Poddvorov

vydala turistické známky

 VĚTRNÝ MLÝN

VĚTRNÝ MLÝN 

ROZHLEDNA PODLUŽÍ

ROZHLEDNA PODLUŽÍ

které lze zakoupit

na OÚ Starý Poddvorov,

v pohostinství "Na hřišti",

v areálu větrného mlýna.

Cena je 30,- Kč.

 


 

 - vydala turistickou nálepku

VĚTRNÝ MLÝN

znamka

kterou lze rovněž zakoupit

na OÚ Starý Poddvorov.

Cena je 12,- Kč.

Navigace

Obsah

 

Větrný mlýn

    Větrný mlýn beraního typu, celodřevěné konstrukce, pochází z roku 1870. Je situován na návrší, asi 3 km od obce Starý Poddvorov směrem na Čejkovice, tedy v krajině vínorodé, plné pečlivě ošetřovaných vinohradů a ovocného stromoví. Ze své výše zhlíží mlýn do krajiny až k Buchlovským vrchům a k východu přes úrodnou rovinu Podluží až k předhůří Bílých Karpat. Díky důmyslné konstrukci soustrojí byl mlýn celý otočný, aby lopaty byly vždy na straně větru. Při vší pevnosti se celou stavbou dalo snadno otočit.

 

    V minulosti několikrát měnil majitele.Větfný mlýn z r. 1948 Historie vypráví, že ho dal postavit mutěnický občan Laštůvka, který našel mezi Mutěnicemi a Hodonínem vojenskou pokladnu a stal se z něho boháč. Vlastnil v Mutěnicích několik chalup a vinohradů a v roce 1870 zbudoval nad osadou dřevěný mlýn. Mlynářské řemeslo ho však netěšilo a tak mlýn prodal Šimonu Vagundovi. Šlo o dřevěný beraní mlýn, navíc poměrně malý (na rozdíl od obvyklých větřáků budovaných do výšky 10-13 metrů měl být tento mlýn vysoký pouze 7 m). Takovéto mlýny bylo možno za určitých okolností rozebrat.To také Vagunda učinil a prodal jej Františku Tomasovi do Týnce, který na něm mlel 10 let. Mlynář Tomas ale zanevřel na mlynářské řemeslo, protože mu byl vyměřen trest za to, že připravil léčku na zloděje, jenž pravidelně kradl mouku v jeho mlýně: podřezal poslední schod, takže zloděj se při pádu těžce poranil.  Prodal proto mlýn Františku Bařinovi do Starého Poddvorova, kam byl převezen na dvanácti formanských vozech. Bařina ovšem na mlýně dlouho nemlel - 14.srpna 1890 se nad krajem přehnala obrovská větrná smršť, "že během půl hodiny nebyla v Poddvorově jediná celá střecha".  Ta také zřejmě způsobila předčasný zánik větřáku. Převrátila a dokonce celou stavbu kus odvála. 

-větrný mlýn František Bařina opravu mlýna vzdal a jeho další osud je sporný. Literaturou tradovaná verze hovoří o tom, že jeho obnovu provedl o dva roky později Ignác Křižovič původem ze Šlapanic, který již jeden větřák vlastnil.  Na druhé straně ovšem z dochovaných zápisů staropoddvorovské obecní rady vyplývá, že 8. dubna 1894  projednával obecní výbor žádost stejného majitele  "povětrného mlýna v Těšicích", o povolení místa k přestěhování mlýna do Starého Poddvorova. Výbor tehdy povolil žadateli, aby mlýn postavil na místě, kde stál dřívější, ale až vyjdou z nájmu pozemky, na kterých se má postavit. Vzhledem k úřednímu charakteru záznamu je tedy velmi pravděpodobné, že původní mutěnický mlýn skutečně potkal v roce 1890 stejný osud jako mlýny v Čejkovicích a Mutěnicích a nebyl již opraven a na jeho původním místě postavil Křižovič někdy  po roce 1894 mlýn, přenesený z Těšic. Svědčila by o tom i velikost stávajícího  mlýna: původní mlýn Laštůvkům měl být vysoký pouze 7 m, poddvorovský větřák je vysoký 9,2 m.  

    Manželství I.Křižoviče bylo bezdětné, a proto mlýn později připsal své schovance Anně Příhodové. Ta se provdala za Jana Minaříka z Břeclavi, jenž se naučil mlynářskému řemeslu a poddvorovský větřák provozoval až do úředního zastavení v roce 1941, krátce pak ještě po druhé světové válce do roku 1949. 

 

                        větrný mlýn

                              Poslední majitelé mlýna Jan a Anna Minaříkovi
 

    Jan Minařík se v letech 1949 snažil postupně chátrající mlýn opravovat a několikrát marně žádal komunistické úřady o finanční podporu a povolení nákupu potřebného materiálu. Nakonec byl mlýn částečně opraven v roce 1969. O opravu se zasloužil ing. Vodička, ředitel Lesnické mistrovské školy ve  Strážnici, který ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně a okresní zvelebovací komisí uvedl mlýn do provozuschopného stavu. Bez další průběžné údržby ovšem mlýn nadále chátral, v roce 1982 mu dokonce odpadla křídla. Dědičky mlýn v roce 1993 prodaly i s polnostmi autodopravci R. Černému z Hodonína, od něhož jej v roce 1999 vykoupila obec, která poté, co uspěla s žádostí o dotaci z projektu Phare CBC, od podzimu 2002 zahájila jeho rekonstrukci a v červnu 2003 zrekonstruovanou stavbu slavnostně otevřela. Při rekonstrukci se přitom podařilo zachovat maximum původního technického vybavení mlýna. Spolupráce památkové péče na obnově této technické památky s firmou Archatt i s obcí je patrná z výsledků, s nimiž se může návštěvník na místě seznámit a potěšit.mlýn

 

 

 

   Obnova větrného mlýna přináší širokému okruhu zájemců pravdivý pohled, v jakém zařízení se v minulosti zpracovávaly produkty denní obživy.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

..

Systém mletí: 

Melivo bylo na 3.NP nasypáno do násypek jednoho ze složení. Mletí probíhalo mezi vzájemně  otáčejícími se kameny, z nichž horní část, rotující kámen byl unášen unášečem hřídele a spodní kámen byl stabilní, pevně spojen s mlýnem. První složení s menšími kameny sloužilo na výrobu krup a šrotování. Po mletí odcházelo melivo korýtkem do čističky, tzv.odšlupkovače. Druhé složení s většími kameny sloužilo k mletí jemnějšího obilí. Po mletí odcházelo melivo korýtkem do moučnice, kde docházelo k selekci jednotlivých frakcí.  

 

 

NÁVŠTĚVA MLÝNA

Prohlídka Větrného mlýnu s průvodcem je možná v sobotu a neděli a to

od 1.7. do 30.9.2016 v době

 od 9:30 hod do 17:30 hod.

Vstupné za osobu činí 20,-Kč.

Pokud máte zájem o prohlídku i mimo tento čas, můžete kontaktovat průvodce na tel: 728 471 457.

Vstupné v tomto případě činí 50,-Kč. Minimální počet je 4 platící osoby.

V případě hromadného zájezdu 10 a více lidí je možná prohlídka dle individuální domluvy na tel: 518 372 123, e-mail: obec@poddvorov.cz

 
V měsících LISTOPAD - ÚNOR JE AREÁL VĚTRNÉHO MLÝNU UZAVŘEN a nelze v 
 
tomto období objednat prohlídku.
 
 

              MLÝN