REGIONÁLNÍ TELEVIZE JIH

Krojované vinobraní 2017

Perníkové srdce a otevření větrného mlýna 2017

Lázeňské odpoledne 2017

Uklidili jsme Poddvorov 2017

Zpěváček Podluží 2017

VII. Obecní ples 2017

Rozsvěcování vánočního stromu 2016

Školní zahrada 2016 

Lázeňské odpoledne 2016

Otevření sběrného dvora 2016

Adventní besídka dětí ZŠ 2015

Sousedské posezeni 2015

Krojované vinobraní a Dýňový víkend 2015

 


Magazín Regionu Podluží

Vysílání 1/2014

Vysílání 2/2014

 
 PROHLÍDKA

VĚTRNÉHO MLÝNA

Mlýn foto noc

V měsících LISTOPAD - ÚNOR JE AREÁL VĚTRNÉHO MLÝNU UZAVŘEN a nelze v
tomto období objednat prohlídku.

Prohlídka Větrného mlýnu s průvodcem je možná v sobou a neděli  v období letních prázdnin 

od 1.7. do 30.9. v době

 od 9:30 hod do 17:30 hod.

Vstupné za osobu činí 20,-Kč.

Pokud máte zájem o prohlídku i mimo tento čas, můžete kontaktovat průvodce na tel: 728 471 457.

Vstupné v tomto případě činí 50,-Kč. Minimální počet je 4 platící osoby.

V případě hromadného zájezdu 10 a více lidí je možná prohlídka dle individuální domluvy na tel: 518 372 123

 
     Náš tip:

přijďte se podívat na mlýn po setmění. Nově instalovaé osvětlení ukáže mlýn z jiného pohledu. 

Obec Starý Poddvorov má vydanou novou knihu pod názvem

 "Starý Poddvorov

  - dějiny obce".

Publikaci o 450 stranách
si můžete zakoupit na
OÚ Starý Poddvorov.
 

      KNIHA

           Cena je 400,- Kč.

 


 

Obec Starý Poddvorov

vydala turistické známky

 VĚTRNÝ MLÝN

VĚTRNÝ MLÝN 

ROZHLEDNA PODLUŽÍ

ROZHLEDNA PODLUŽÍ

které lze zakoupit

na OÚ Starý Poddvorov,

v pohostinství "Na hřišti",

v areálu větrného mlýna.

Cena je 30,- Kč.

 


 

 - vydala turistickou nálepku

VĚTRNÝ MLÝN

znamka

kterou lze rovněž zakoupit

na OÚ Starý Poddvorov.

Cena je 12,- Kč.

Navigace

Obsah

Jak se chovat při pokousání psem

 

Tento článek má za cíl poskytnout občanům alespoň základní informace jak se v této situaci zachovat a jak postupovat v případě, že Vás pokouše pes.

 


Když Vás, nebo někoho ve Vaší blízkosti pokouše cizí pes, je důležité dodržet několik zásad:

  •  Pomoci napadenému! Nejprve všemi dostupnými prostředky od kontaktu se psem a potom co nejdříve poskytnout první pomoc (rány vymýt a vydesinfikovat, větší poranění můžete sterilně překrýt).
  •  Co nejdříve vyhledat lékaře. I drobná rána, zejména od psích zubů se snadno infikuje a velice špatně se hojí.
  •  Pokud je znám majitel, zjistit jeho totožnost. Nechce-li Vám majitel psa svoji totožnost sdělit, okamžitě přivolejte hlídku Policie České republiky nebo Městské policie, ti totožnost osoby zjistí a sdělí Vám ji, jelikož na její zjištění máte právní nárok.
  • Není-li znám majitel psa, je velice důležité zamezit útěku psa a odchytit jej. Proto co nejdříve zavolejte Policii, jejíž hlídka přijede psa odchytit. Je důležité, abyste do příjezdu hlídky setrvali na místě, pokud si Váš zdravotní stav nevyžaduje okamžitý převoz do nemocnice.
  • Pokud pes z místa uteče před příjezdem hlídky, pokuste se ho vyfotografovat nebo alespoň co nejlépe zapamatovat pro jeho pozdější popis.Událost pak ihned ohlaste Policii ČR a co nejdříve Okresní veterinární správě.
  • Je rovněž důležité zajistit svědky události. Požádejte proto možné svědky aby rovněž vyčkali do příjezdu hlídky.

 

A co majitel psa? Jemu z této události vyplývá koloběh povinností, které musí absolvovat, on i jeho pes.

  • Majitel psa je podle zák. č. 166/1999 Sb. o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů povinen nechat psa bezprostředně vyšetřit veterinárním lékařem, kterému musí zároveň doložit platný očkovací průkaz psa.
  • Tato povinnost je uvedena v § 4, odst. 1, písm. h) tohoto zákona, kde se hovoří, že chovatel je povinen zajistit, aby bylo neprodleně a v rozsahu nezbytně nutném pro vyloučení podezření z onemocnění vzteklinou veterinárně vyšetřeno zvíře, které poranilo člověka nebo s ním přišlo do přímého kontaktu způsobem nebo za okolností, které mohou vyvolávat podezření z onemocnění touto nákazou.
  • Toto vyšetření se po 5 dnech zopakuje a zprávu dostane poškozený (napadený) aby ji mohl předat svému ošetřujícímu lékaři.
  • Sankce: Nesplněním této povinnosti se majitel dopouští přestupku podle § 71 odst. 1 písm. a) zák. č. 166/1999 Sb. a lze mu za to uložit pokutu až do 10tis. Kč.

 

Doufáme, že tyto řádky nikdy nebudete potřebovat, protože nejen psí kousnutí je přinejmenším nepříjemné, když ne zrovna bolestivé, ale hlavně všechny ty události, které potom následují, nejsou nijak příjemné ani snadné.

 

Použitý text pochází z veřejných webů.