Obsah

Charta venkovských obcí

Letošní hlavní setkání CHARTY OBCÍ EU proběhne v termínu 19.-23.7. na Maltě ve městě Nadur.

Kdo by měl zájem se tohoto setkání zúčastnit, ať se do 15. května přihlásí na obecním úřadě nebo přímo u Tomáše Kuchaře, který poskytne další informace.
Více informací naleznete v následujícím odkazu:

http://www.europeancharter.eu/nadurmeeting/

Malta_Nadur

Malta_Nadur

 

EVROPSKÁ CHARTA VENKOVSKÝCH OBCÍ

OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY SE VŠEMI POTŘEBNÝMI INFORMACEMI:

 

 

Ve dnech 11-15.6. 2009 se uskutečnilo v naší obci hlavní setkání:

 

Jako vzpomínka na toto setkání vydal obecní úřad mimořádnou publikaci.
Tuto publikaci si můžete v elektronické podobě stáhnout kliknutím na odkaz nahoře.

 

Vznik charty

Evropská Charta venkovských obcí
 
Charta byla založena v 1989 v Cissé / Francie a 12 venkovských obcí uvnitř EU toho času ratifikovali svou budoucí spolupráci. V 1995 se EU rozrostla o 3 nové členy a opětovně v 2004 o dalších 10 nových. Bylo rozhodnuto, že v obecné rovině bude Charta následovat myšlenky dané EU tak, aby unikátní twinningová spolupráce mezi 25 obcemi (společenstvími) suverénních zemí EU byla efektivní.
Cíle a postupy (principy) jsou popsány v dodatku tohoto dokumentu.
 
CÍLE
Spolupráce je postavena na solidaritě (vzájemnosti), komunikaci (dorozumívání), výměně mezi dospělými a mladými lidmi, za účelem podpory Evropského integračního procesu hned v počátku.
Podpisem Charty města a obce potvrdili principy jednoty a vzájemné spolupráce ve všech bodech (v celém rozsahu) kromě politiky, filosofie (koncepce) a víry (náboženství).
Za účelem udržení ducha (myšlenky) Charty je každá samosprávná jednotka (obec, město) vázána najít za sebe ve své zemi náhradníka (nástupce), pokud by bylo pro tuto obec dále nemožné v Chartě pokračovat.
Charta povzbuzuje členské města a obce k práci v oblasti výměny sociálních a kulturních aktivit podporujících hospodářsky a angažujících obyvatele dané municipality.
Spolu s rozšířením EU Charta pozvala nové členy, aby se staly součástí této Charty, aby vstoupili spolu s oficiálním rozšířením EU.
Členové jsou vázáni informovat a angažovat své obyvatele dle obsahu a myšlenek Charty a v rámci svých možností rozvíjet spolupráci.
Členové Charty mají určeno setkávat se nejméně 1x ročně. Toto každoroční setkání se bude mezi obcemi střídat, a to tak, že každá obec bude mít možnost pořádat tuto událost.
Podle původního setkání v Cissé / Francie bude sídlo společenstva v Cissé. V případě nutnosti je možné v budoucnosti toto místo změnit po rozhodnutí všech členů.
Výbor sestává z prezidenta a viceprezidenta, kteří jsou voleni během každoročního setkání.
 
PRINCIPY – POSTUPY
Od 1989 byly cíle naplňovány různými způsoby skrze dvojstranné aktivity patřící mezi individuální setkávání větších či menších skupin obyvatelstva z obcí a měst, výměně školáků, sportovních společenství, hudebních skupin, kulturních skupin, rodinných setkání s dalšími Evropskými rodinami.
Za účelem realizace cílů výbor doporučil ustanovit v každé obci společenstvo tzv. „Přátel Evropy“, které by stimulovalo a podporovalo rozdílné skupiny v kontaktech, výměně zkušeností a finančně poradilo.
Hlavní pomoc Charty je usnadnit obyvatelům Evropy vzájemné poznání životních podmínek v různých zemích. Proto se doporučuje, aby hosté zůstávali v hostitelských rodinách , a aby program všech setkání byl organizován způsobem, který umožní účastníkům stát se součástí (poznat) denního života dané rodiny.
Ve 25 členských zemích se mluví rozdílnými jazyky, z tohoto důvodu se jako hlavní dorozumívací jazyky stanovují angličtina, francouzština, němčina.
Členové si sestavují delegáty pro každoroční setkání. V podstatě je maximální počet 10 účastníků. Bylo rozhodnuto, že nejméně 4 z delegátů budou mladí lidé ve věku 18-23 let.
Dospělá část delegátů může být dělena podle různých kritérií. Podle toho, zda jsou představitelé městských nebo obecních rad či zastupitelstev, veřejnosti nebo společenství (asociace). Je to daná hostitelská obec, která definitivně rozhodne, kolik účastníků je možné pozvat na každoroční setkání.
Hostitelská obec či město navrhne myšlenku každoročního setkání a Charta o této myšlence rozhodne o rok dříve.
Internet je užíván ke zveřejnění informací na webových stránkách Charty.
Města a obce jsou povinny informovat sekretariát výboru o změnách, jež nastanou v kontaktních adresách jako jsou: poštovní adresa, e-mail, webové stránky, atd., z důvodu bezproblémové komunikace.
 
Haaren, 7. května 2005, Holandsko