Obsah

Osobnosti obce

 

Pavel Jurkovič  * 18.8.1933                     + 4.2.2015

 Pavel JurkovičPedagog, zpěvák, hudebník, skladatel, upravovatel a popularizátor lidových písní s neobyčejně bohatým hudebním životem.

Zpěv studoval po válce m.j. v pražské Schole cantorum při břevnovském klášteře. V roce 1957 se jako zpěvák stává členem pozdějších Pražských madrigalistů.

Jako zpěvák, instrumentalista nebo textař se podílel na tvorbě řady dalších hudebních souborů, najdeme jej na více než stovce vydaných nahrávek.

Pravidelně spolupracoval také s rozhlasem a televizí, zejména na hudebních pořadech pro děti. Uplatňuje se jako hudební režisér a skladatel scénické hudby. V letech 1987-1990 pracoval jako redaktor hudebních stránek dětského časopisu Sluníčko. Zde publikoval vlastní úpravy lidových písní pro nejmenší.

Pavel Jurkovič je také uznávaným hudebním pedagogem. Vystudoval Pedagogické gymnázium v Praze. V 50. letech 20. století vyučoval na několika základních školách v Praze. V letech 1965-1967 studoval v Orffově institutu v Salcburku a následně se stal  propagátorem Orffova didaktického systému na československých školách.

Jako autor je podepsán pod desítkami publikací, m.j. učebnic hudební výchovy a metodických příruček pro učitele. Svými úpravami lidových písní a doprovodem orffovských nástrojů ovlivnil celé generace školáků.

Od roku 1966 byl členem a později lektorem České hudební společnosti. Je zakladatelem České Orffovy společnosti. V roce 1995 byl vyznamenán za zásluhy o šíření orffovských myšlenek prestižním oceněním Orffovy nadace v Mnichově. Je také nositelem Výroční ceny Československého rozhlasu za tvorbu pro děti (1980) a Ceny České hudební rady za iniciativní počiny v hudební výchově (1996). Od roku 2005 je také čestným občanem Prahy 7.

Dětství a rodinné zázemí, stejně jako lidová tradice rodného Podluží hrají v jeho hudebnickém životě velmi významnou roli.

                  Pavel Jurkovič

     Pavel Jurkovič při uvádění své knihy "Otvírání paměti". 

 
     Jurkovic
Pavel Jurkovič v kostele sv. Martina při uvedení jeho písně "Svatý Martine".

Uvedení knihy se zúčastnili i zástupci obecního úřadu. Velmi mile  byli překvapeni přijetím, kterého se jim od Pavla i jeho ženy Ivy dostalo, a také atmosférou, která se během celého večera vytvořila. 

Poznali, že náš rodák je velmi oblíbený, srdečný člověk, obklopený spoustou přátel, a že i při vší té slávě, které se mu dostává, zůstává stále tím "velkým klukem", pocházejícím z "Potvorovska".

 

 

Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc, dr. h.c.   * 1.1.1940

 Prof. Svoboda

V roce 1963 vystudoval brněnskou lékařskou fakultu, kde v Biologickém ústavu stále aktivně působí.

Po studiu medicíny si zvolil dráhu vědce a výzkumníka v oboru lékařské biologie, kterému také již témě 50 let vyučuje studenty.

Vědecky se zabýval zejména  výzkumem biologie buňky. Objevy, na kterých se při tom podílel, jsou publikovány na stránkách prestižních světových časopisů.

Pracoval na stážích v Anglii, Maďarsku a Švýcarsku. V roce 1994 byl jmenován profesorem Masarykovy univerzity, je také čestným doktorem univerzity v Szegedu.

S rodnou obcí udržuje úzký vztah. Minulost obce a jejich obyvatel jsou jeho velkým koníčkem a i na tomto poli má na svém kontě několik objevů. Stal se spoluautorem knihy "Starý Poddvorov - dějiny obce", která byla vydána v roce 2010.

 

                Prof.Svoboda

                 Profesor Svoboda při oslavě 60. výročí kněžství P. Kajetána. 

 

 

 P. Kajetán Pavel Sasínek,  OFMCap.    *11.11.1920                       + 1.11.2010

 O. Kajetán

Do noviciátu vstoupil 1.8.1938 po absolvování serafínské školy na Hradčanech, 8.9. 1942 skládá věčné sliby. Krátce nato byl povolán na nucené práce do Říše. Kněžské svěcení přijímá v Praze 29.6.1947 a posléze vykonává službu lektora církevních dějin na řádovém učilišti v Olomouci. Při násilném zabrání klášterů je nejdříve internován v Broumově a od září 1950 byl povolán k pomocným technickým praporům do Komárna a Podbořan u Žatce.  Po propuštění z PTP se vrací na Slovensko, kde zůstal téměř třicet let. Pracoval jako zedník, později vedle oficiálního zaměstnání působil jako kaplan a katecheta. Pro svou kněžskou  činnost, tedy za tzv. "podvracení republiky a maření státního dozoru nad církvemi a  neoprávněné spolčování" byl v roce 1961 odsouzen na tři roky. Navzdory tomu do roku 1971 jako kněz vypomáhá v Dolních Bojanovicích, věnoval se apoštolátu mezi mládeží. Na Moravě také v osmdesátých letech získává státní souhlas, vedle Bojanovic je činný v rodném Poddvorově, Čejkovicích, v Hodoníně, Ratíškovicích, Ždánicích a v  Hovoranech. Krátce byl i kaplanem ve Fulneku. V roce 1993 se stal kvardiánem v Olomouci, později přechází do Brna, kde je vyhledávaným zpovědníkem a propagátorem modlitebních skupin otce Pia. Své kapucínské povolání spojené s osobitým humorem dovršil v komunitě v Praze na Hradčanech.   

11.11. 2010 by se Otec Kajetán dožil krásných 90. let. Místo oslavy však přišla krutá rána pro celý Poddvorov. Dne 1.11.2010 Otec Kajetán zemřel. Poslední rozloučení bylo 6.11.2010 v kapucínském kostele Panny Marie Andělské v Praze. Jeho tělo je uloženo na  hřbitově v Praze - Břevnově.       

 

      Pohřeb O. Kajetána

      pohřeb O. Kajetána

     O. Kajetán