REGIONÁLNÍ TELEVIZE JIH

Krojované vinobraní 2017

Perníkové srdce a otevření větrného mlýna 2017

Lázeňské odpoledne 2017

Uklidili jsme Poddvorov 2017

Zpěváček Podluží 2017

VII. Obecní ples 2017

Rozsvěcování vánočního stromu 2016

Školní zahrada 2016 

Lázeňské odpoledne 2016

Otevření sběrného dvora 2016

Adventní besídka dětí ZŠ 2015

Sousedské posezeni 2015

Krojované vinobraní a Dýňový víkend 2015

 


Magazín Regionu Podluží

Vysílání 1/2014

Vysílání 2/2014

 
 PROHLÍDKA

VĚTRNÉHO MLÝNA

Mlýn foto noc

V měsících LISTOPAD - ÚNOR JE AREÁL VĚTRNÉHO MLÝNU UZAVŘEN a nelze v
tomto období objednat prohlídku.

Prohlídka Větrného mlýnu s průvodcem je možná v sobou a neděli  v období letních prázdnin 

od 1.7. do 30.9. v době

 od 9:30 hod do 17:30 hod.

Vstupné za osobu činí 20,-Kč.

Pokud máte zájem o prohlídku i mimo tento čas, můžete kontaktovat průvodce na tel: 728 471 457.

Vstupné v tomto případě činí 50,-Kč. Minimální počet je 4 platící osoby.

V případě hromadného zájezdu 10 a více lidí je možná prohlídka dle individuální domluvy na tel: 518 372 123

 
     Náš tip:

přijďte se podívat na mlýn po setmění. Nově instalovaé osvětlení ukáže mlýn z jiného pohledu. 

Obec Starý Poddvorov má vydanou novou knihu pod názvem

 "Starý Poddvorov

  - dějiny obce".

Publikaci o 450 stranách
si můžete zakoupit na
OÚ Starý Poddvorov.
 

      KNIHA

           Cena je 400,- Kč.

 


 

Obec Starý Poddvorov

vydala turistické známky

 VĚTRNÝ MLÝN

VĚTRNÝ MLÝN 

ROZHLEDNA PODLUŽÍ

ROZHLEDNA PODLUŽÍ

které lze zakoupit

na OÚ Starý Poddvorov,

v pohostinství "Na hřišti",

v areálu větrného mlýna.

Cena je 30,- Kč.

 


 

 - vydala turistickou nálepku

VĚTRNÝ MLÝN

znamka

kterou lze rovněž zakoupit

na OÚ Starý Poddvorov.

Cena je 12,- Kč.

Navigace

Obsah

 
  OVĚŘOVÁNÍ
 
LEGALIZACE
      Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
     Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá.
     Legalizace se neprovede
a)      jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí
b)      je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy
c)      jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.
 
Poplatek za legalizaci: 30,- Kč za každý podpis .
Nutný občanský průkaz!!
 
 
VIDIMACE
     Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.
     Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah vidimované listiny neodpovídá.
     Vidimace se neprovede
a)      je-li listinou, z níž je vidimovaná  listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, služební průkaz, vkladní knížka, los, sázenka, geometrický plán, rys nebo technická kresba,….
b)      je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
c)       je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého
d)      jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost
e)      jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena
f)       není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o
1.       prvopis
2.       již ověřenou vidimivanou listinu
3.       opis anebo kopii pořízenou ze spisu
4.       stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu
 
Poplatek za vidimaci: 30,- Kč za každou započatou stránku