Obsah

Formuláře

 

 

 

 

 

  • Žádost o výpis z rejstříku trestů  

  •  O výpis z rejstříku trestů lze žádat na OÚ, kde se provozuje Czech POINT.   
      Nutno  doložit  občanský průkaz. Poplatek je 100,- Kč.
  • Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les 

  • Žádost o přidělení čísla popisného

  • Přiznání k poplatku za psa

      Každý majitel psa je povinen učinit přiznání k poplatku za psa.  

  • Odhláška poplatku za psa

       Pokud občan psa již nevlastní, je povinen provést odhlášku poplatku za psa.