Obsah

Zpět

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2017 Mikroregion Hodonínsko

Shválené rozpočtové opatření č.3/2017 Mikroregion Hodonínsko - dobrovolného svazku obcí je zveřejněno na webové adrese: http://jiznislovacko.cz/hodoninsko/mikroregion.

Listinná podoba dokumentu je k nahlédnutí u Ing. Moniky Valáškové, manažerky svazku. Adresa:  Masarykovo náměstí 53/1, 695 01  Hodonín

Vyvěšeno: 11. 7. 2017

Datum sejmutí: 30. 9. 2017

Zodpovídá:

Zpět