REGIONÁLNÍ TELEVIZE JIH

Krojované vinobraní 2017

Perníkové srdce a otevření větrného mlýna 2017

Lázeňské odpoledne 2017

Uklidili jsme Poddvorov 2017

Zpěváček Podluží 2017

VII. Obecní ples 2017

Rozsvěcování vánočního stromu 2016

Školní zahrada 2016 

Lázeňské odpoledne 2016

Otevření sběrného dvora 2016

Adventní besídka dětí ZŠ 2015

Sousedské posezeni 2015

Krojované vinobraní a Dýňový víkend 2015

 


Magazín Regionu Podluží

Vysílání 1/2014

Vysílání 2/2014

 
 PROHLÍDKA

VĚTRNÉHO MLÝNA

Mlýn foto noc

V měsících LISTOPAD - ÚNOR JE AREÁL VĚTRNÉHO MLÝNU UZAVŘEN a nelze v
tomto období objednat prohlídku.

Prohlídka Větrného mlýnu s průvodcem je možná v sobou a neděli  v období letních prázdnin 

od 1.7. do 30.9. v době

 od 9:30 hod do 17:30 hod.

Vstupné za osobu činí 20,-Kč.

Pokud máte zájem o prohlídku i mimo tento čas, můžete kontaktovat průvodce na tel: 728 471 457.

Vstupné v tomto případě činí 50,-Kč. Minimální počet je 4 platící osoby.

V případě hromadného zájezdu 10 a více lidí je možná prohlídka dle individuální domluvy na tel: 518 372 123

 
     Náš tip:

přijďte se podívat na mlýn po setmění. Nově instalovaé osvětlení ukáže mlýn z jiného pohledu. 

Obec Starý Poddvorov má vydanou novou knihu pod názvem

 "Starý Poddvorov

  - dějiny obce".

Publikaci o 450 stranách
si můžete zakoupit na
OÚ Starý Poddvorov.
 

      KNIHA

           Cena je 400,- Kč.

 


 

Obec Starý Poddvorov

vydala turistické známky

 VĚTRNÝ MLÝN

VĚTRNÝ MLÝN 

ROZHLEDNA PODLUŽÍ

ROZHLEDNA PODLUŽÍ

které lze zakoupit

na OÚ Starý Poddvorov,

v pohostinství "Na hřišti",

v areálu větrného mlýna.

Cena je 30,- Kč.

 


 

 - vydala turistickou nálepku

VĚTRNÝ MLÝN

znamka

kterou lze rovněž zakoupit

na OÚ Starý Poddvorov.

Cena je 12,- Kč.

Navigace

Obsah

Základní škola
Kontakt: ZŠ a MŠ Starý Poddvorov
                  696 16 Starý Poddvorov 173
 
                  Telefon: 518 372 152
                  www.zsstarypoddvorov.cz
              
Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Hajdová
    ŠKOLA         
                 
     Poddvorov se v poslední třetině 18. století postupně stále více zalidňoval. Na vzrůstu obce se podíleli jak nově příchozí chalupníci, tak také přirozený přírůstek obyvatelstva. Dětská úmrtnost byla sice veliká, nebyly však řídké ani případy, kdy manželé vychovali sedm i více dětí. Poddvorovské děti neměly dlouho možnost pravidelně navštěvovat školní výuku. Tato neradostná situace byla ale dána také tím, že Starý Poddvorov byl přifařen a přiškolen do Čejkovic. Poměrně velká docházková vzdálenost byla zřejmě i důvodem, proč do školy chodily poddvorovské děti nepravidelně a představovala pravděpodobně i vítanou záminku hospodářů, proč děti do školy neposílat vůbec a přidržovat je při potřebných pracích na hospodářství.
     Nadále neúnosný stav vedl představené Starého i Nového Poddvorova k tomu, aby se, pravděpodobně na popud nějakého z osvícenějších vrchnostenských úředníků, začali zajímat o vybudování školy vlastní. Z 16. listopadu 1821 se zachovala výzva brněnského krajského úřadu, v níž pisatel sděluje hodonínskému vrchnostenskému úřadu, že byl kobylským děkanátem a radou školního distriktu informován o tom, že představitelé Starého a Nového  Poddvorova sepsali supliku, v níž upozorňovali na skutečnost, že své děti nemohou nadále posílat do vzdálené školy v Čejkovicích a požádali o zřízení nové vlastní školy. Vrchnostenský úřad tím byl vyzván ke zřízení nové školy ve Starém Poddvorově.
    školní děti   
           Foto z roku 1920   
    
     Potvrzené rozhodnutí z krajského úřadu, umožňující vybudování školy, přišlo do obce 16. března 1822, dlouho se však jednalo o tom, kde by škola měla stát. Na její nové vystavení obce neměly prostředky a nakonec tedy 15. dubna 1823 sdělily, že ke škole bude přebudována již stojící vrchnostenská budova, místní bývalá bednárna, předtím hájovna s rozsáhlými sklepy, s tím, že panství bude mít nad školou patronát.
     Na místo prvního poddvorovského učitele byl 6. prosince 1823 ustanoven a brněnskou konsistoří potvrzen učitel František Donée. Přesný rozpis povinností vůči škole a učiteli byl ale s poddvorovskými představenými dohodnut teprve 12. dubna 1825. Škola byla zařízena velmi chudě, jediná učebna byla opatřena 16 lavicemi, další dvě místnosti sloužily jako učitelský příbytek. K dispozici měl učitel ještě komoru, dva chlévy, které ale stěží využíval, předzahrádku a zeleninovou zahradu za domem.
         škola
      V roce 1878 škola měla svou místní školní radu. 5. února 1884 se konala schůze o stavbě nové školní budovy, neboť jedna třída tak velkému počtu žactva již nestačila. Požádali hodonínského stavitele o vyhotovení plánu a rozpočtu na stavbu nové školy. 15. ledna 1889 byla vyhlášena dražba na stavbu nové školní budovy, kterou vyhrál stavitel Karel Hollan za 9.000 zlatých. Dne 1.9. 1889 byla již postavena přízemní nová škola. V roce 1893 byla rozšířena na trojtřídní se 181 žáky.  V roce 1903 byla zřízena jednotřídní škola v Novém Poddvorově a děti nemusely docházet do přetížené školy staropoddvorovské.
       V roce 1914 navštěvovalo školu 186 žáků. V témže roce byla škola přestavěna na jednopatrovou budovu.  Od roku 1926 se v ní učilo již ve 4 třídách. Roku 1928 bylo škole přiděleno hřiště.
              škola
       V roce 1971 byla zahájena generální oprava školy a po tu dobu se děti učily v místnostech požární zbrojnice. K 1. září je zrekonstruovaná budova školy opět uvedena do provozu. Od roku 1975 je II. stupeň převeden do nově zbudované moderní školy v Čejkovicích. Roku 1987 byla místní škola zrušena a všechny děti dojížděly do Čejkovic.
     V roce 1990 byla škola opět otevřena, pouze první třída s 16 prvňáčky, zatím jako detašované pracoviště ZŠ Čejkovice. Od 1.9.1991 přestává být školou filiální a s 31 dětmi  1. a  2. ročníku je již samostatnou s vlastním ředitelstvím. V současné době navštěvuje malotřídní školu 60 dětí v 5 ročnících.
   škola boční