Obsah

Hřbitov

Provozovatel veřejného pohřebiště:

 

Obec Starý Poddvorov, Starý Poddvorov 230, 696 16 

 
Agenda pohřebnictví: Františka Bílková, tel. 518 372 123
Správce hřbitova: Anežka Havlíková

   

Provozní doba pohřebiště: duben - říjen  7:00 - 20:00 hod
  listopad - březen 7:00 - 17:00 hod
  památka zesnulých 7:00 - 20:00 hod

 

 

Upozornění:
Všichni zemřelí nezávisle na místě úmrtí mohou být na veřejném pohřebišti v obci Starý Poddvorov pohřbeni, ale pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště. Den před přijetím lidských pozůstatků je třeba předložit provozovateli pohřebiště (Obci Starý Poddvorov) kopii Listu o prohlídce zemřelého. Pokud se jedná o zpopelněné lidské ostatky, je nutno doložit Doklad o zpopelnění. 
 
Znamená to, že při zařizování pohřbu je třeba přijít na obecní úřad a 
- odevzdat List o prohlídce zemřelého
- oznámit, do kterého hrobu bude zemřelý uložen
- na kterou stranu bude  zemřelý uložen (pokud se jedná o dvojhrob)
- nahlásit, která pohřební služba bude zajišťovat pohřeb
- podepsat novou smlouvu na nájem hrobového místa
- zaplatit jednorázový poplatek na období 10 let.   
 
 

Bližší informace o pohřební službě zde: Pohřební služba Charvát