Obsah

Nový zvon a výročí vzniku Československa

 

Vážení občané,

letošní rok je rokem mnoha výročí. Tím nejvýznamnějším je výročí 100 let vzniku Československé republiky. Po celé zemi proto probíhají oslavy k příležitosti tohoto významného jubilea. Ani ve Starém Poddvorově tomu nebude jinak.

Na památku tohoto významného výročí zastupitelstvo na návrh starosty projednalo a následně schválilo zhotovení nového zvonu do kaple sv. Martina.

Zvon bude určen ke každodennímu zvonění v tónině fis2 a bude vhodně doplňovat historický zvon z roku 1771 a zvon ocelolitinový z roku 1920, který věnoval katolický spolek, jako náhradu za zvon zrekvírovaný za první sv. války.

Zvon bude zhotoven věhlasnou zvonařskou dílnou Dytrychových z Brodku u Přerova. Na zvonu bude vyobrazen sv. Václav jako patron české státnosti, obecní znak jako příslušnost k naší obci a český dvouocasý lev jako symbol Československé republiky. Zvon ponese jméno sv. Václava. Zvony v kapli slouží odjakživa všem občanům naší obce ve všech dobách, a proto se obec rozhodla uspořádat veřejnou sbírku. Všichni obyvatelé tak mají možnost podílet se na zhotovení tohoto výjimečného díla. Odměnou všem pak bude zvuk zvonu, který bude každého provázet nejen při svátečních událostech, ale i při každodenních činnostech.

Staňte se i Vy jedním z dárců a přispějte jakoukoliv částkou na realizaci této významné události v dějinách naší obce. Zvon bude sloužit nejen nám, ale i mnoha dalším generacím.  Bude tak důstojnou připomínkou naší státnosti, hrdosti a soudržnosti. Finančními dary mohou sbírku podpořit všichni zájemci, nejen občané Starého Poddvorova. Vaše příspěvky pomohou ke zdaru společné věci.

Cena nového zvonu včetně vybavení činí 224 213 Kč. Pokud bude vybrána částka vyšší, budou tyto finanční prostředky použity na výměnu nevyhovujícího pohonu stávajících zvonů v kapli.

Sbírka se koná od 23. 3. 2018 do 31. 8. 2018.

Jak můžete přispět?

Pro účely sbírky byl zřízen transparentní bankovní účet vedený

 u FIO banky a.s.,

č. ú. 2401405200/2010.

Lze přispět i vhozením hotovosti do pokladničky v kostele sv. Martina a na podatelně Obecního úřadu.

Zvon bude vystaven jak v kostele sv. Martina, tak 30. 6. 2018 v budově základní školy, jako součást výstavy 100. výročí založení republiky.  

Slavnostní žehnání zvonu proběhne v neděli 1. 7. 2018 při slavnostní mši svaté před kaplí sv. Martina. Nenechte si proto ujít událost, při níž se zvon poprvé rozezní.

                                                                                                                                             
Ing. Ivo Padalík

starosta obce

 

 

 

 

Oslavy 100. výročí v naší obci

 

Program:

 

Sobota 30. 6. 2018 

  • Výsadba „Lípy svobody“
  • Položení věnců k pomníku padlých v I. světové válce
  • Slavnostní otevření výstavy v základní škole pod názvem – 100. výročí založení republiky
  • Taneční zábava s dechovou hudbou Bílovčanka na parketu u školy

     

Neděle 1. 7. 2018

  • Mše svatá s žehnáním zvonu a jeho zavěšení ve zvonici
  • Odpolední vystoupení pod názvem Beseda se čtyřmi cimbálovými muzikami na parketu u školy

Podrobnější informace budou

zveřejněny před konáním akce.