Obsah

Poděkování

Typ: ostatní
FotoSenátorka Ing. Anna Hubáčková

Bylo mi ctí být vaší senátorkou!

 

Senátní kampaň jsem vedla s mottem: „Nenechám vás na suchu!“ a snažila jsme se pro to udělat maximum. Nejvíce času jsem věnovala stěžejní kauze našeho regionu „Ochrana pitné vody prameniště Bzenec-komplex vs. těžba štěrkopísku v Moravském Písku.“ Uspořádali jsme „Protestní pochod za vodu pro lidi!“, s obcemi jsme vedli nespočet jednání, podali jsme petici a v Senátu jsme dokonce uspořádali veřejné slyšení. Společně s VaK Hodonín jsme se snažili najít způsob, jak u soudu bránit naši pitnou vodu.  Tato kauza se s našim území vleče již roky. Přese všechno pevně věřím, že se nám nakonec podaří naši pitnou vodu zachránit.

Obcím jsem aktivně pomáhala s koordinačními jednáními ve věci přípravy a realizace výstavby dálnice D55 a to zejména v úseku Moravský Písek – Bzenec – Rohatec – Břeclav. Plánovaná stavba této časti dálnice je pro naše území zcela zásadním krokem do budoucna. Měla jsem radost, když se podařil zrealizovat projekt „Lávka pro pěší a cyklisty u ZOO Hodonín“ a zároveň se dala do běhu příprava kruhového objezdu na křižovatce na Pánově. Dále jsem obcím pomáhala s různými projekty v oblasti životního prostředí, protierozními opatřeními, využitím důlních vod a přípravou výstavby nových ČOV.

Po loňském ničivém tornádu jsem se mj. zaměřila na pomoc rodinám s dětmi z postižených obcí. Ve spolupráci s Mikroregionem Hodonínsko, Regionem Podluží a Nadací Karel Komárek Family Foundation jsme zřídili příměstský tábor „Tornádo“. S pomocí dobrovolníků jsme vytvořili bohatý program a díky tomu bylo o děti postaráno během celých letních prázdnin.

S Kyjovským Slováckem v pohybu jsem spolupracovala na projektu Stromy s pamětí, kde jsme nejen sázeli stromy, ale zároveň se u dětí zaměřili na osvětu. Vždy jsem podporovala děti a mládež nejen formou příměstských táborů, ale především akcemi jako je Den Země, junáckými, veslařskými aktivitami či snažila jsem se nalákat mládež na akce jako Ukliďme Česko.

Během svého šestiletého senátního období jsem se jako členka, následně místopředsedkyně Ústavně-právního výboru věnovala mnoha zákonům. Po legislativní stránce jsem se aktivně zabývala zákonem o obcích, vodním zákonem, zákonem o zpracování osobních údajů, volebním zákonem, novele zákona o insolvencích a komplexnímu pozměňovacímu návrhu k novele stavebního zákona. V novele trestního řádu se mi podařilo prosadit vyšší ochranu pro oběti znásilnění a domácího násilí při trestních řízeních. Úzce jsem spolupracovala na Milostivém létu a snažila jsem se následně pomocí Člověka v tísni, aby se informace dostaly do širokého povědomí a jejich dluhoví poradci pomohli v našem regionu co nejvíce občanům.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se mnou spolupracovali a pomáhali mi náš region posunout dál. Bylo mi velkou ctí být šest let vaší senátorkou.

 

S přáním všeho dobrého a hlavně pevného zdraví

Ing. Bc. Anna Hubáčková

senátorka za volební obvod č. 79 


Příloha

Vytvořeno: 1. 8. 2022
Poslední aktualizace: 1. 8. 2022 18:20
Autor: Ing. Ivo Padalík