Obsah

 "Vítejte v kraji lidových tradic, dobrého vína a srdečných lidí"  

Vítejte na stránkách obce

Starý Poddvorovpohled na obec 

   Jihomoravská obec se rozprostírá  v  jihovýchodní části kraje, regionu Slovácko. Vzdálenost od krajského města Brna je přibližně 70 km a od okresního města Hodonína je 13 km. Svojí polohou  220 do 250 m nadmořské výšky a necelým tisícem obyvatel se řadí mezi obce střední velikosti.
 
   
                                                                                                               
Součást kroje  
      Obec je známá v širokém okolí vyšíváním lidových krojů. Pod rukama pilných žen přímo roste krása košil, rukávců a fěrtochů. Další z tradic, která se v naší obci dochovala, je vyškrabování velikonočních vajíček. Technika provedení ornamentu a barvení je tak trochu výrobním tajemstvím každé malérečky. Při návštěvě  obce se setkáte se  svérázným nářečím a vstřícnou pohostinností místních občanů.
    
   
   Historie obce sahá do 13. století, kdy je připomínána jako jedna z osad patřících k cisterciáckému klášteru na Velehradě. První písemná zmínka o samostatné obci Potvorov pochází z roku 1704 a od roku 1924 nese současný název.  
 
 
bůdy pod vinohrady
 
 
     Osídlení vzniklo z búd pod vinohrady, což dokládá i pečeť z roku 1779. 
Jak historie napovídá, byla obec zemědělskou osadou, zaměřenou převážně na pěstování révy vinné, které se zachovalo doposud. 
 
 
 
 
 
 
    Dominantu obce tvoří zvonice, původně dřevěná z roku 1770, od roku 1855 již zděná v nynější podobě a zasvěcena je sv. Martinu. Na prostranství vedle zvonice stála nejstarší socha v obci - socha sv.  Jana, na jehož podstavci jsou ze čtyř stran obrazy sv. Anny, sv. Floriána, sv. Vendelína a sv. Martina. Dnes se socha nachází na prostranství u hřbitova.  
 
    
Větrný mlýn
 
 
     Není možné také přehlédnout větrný mlýn beraního typu, celodřevěné konstrukce, který pochází z roku 1870. Díky důmyslné  konstrukci soustrojí byl mlýn celý otočný, aby lopaty byly vždy na straně větru. V roce 2003 byla provedena celková rekonstrukce této kulturní památky, která nám dává pravdivý pohled, v jakém zařízení se v minulosti zpracovávaly produkty denní obživy.
 
 
                    
 
 
     V posledních letech prodělala obec intenzivní rozvoj v oblasti infrastruktury a služeb pro občany. Pro ochranu životního prostředí  byla v roce 2000 dokončena výstavba čistírny odpadních vod. V oblasti bydlení věnovala obec pozornost vytvoření podmínek pro stabilizaci obyvatelstva výstavbou  bytů pro mladé rodiny.
 
 
 kostel   
 
 
 
 
 
    
 
 
     Výraznou dominantou se stal nový kostel, zasvěcený sv. Martinu, který byl vysvěcen v roce 1994.
 
   
 
 
 
 
 
 
     
      Obec je výrazná  v místním lidovém folklóru, zejména pořádáním hodových veselic. V polovině června je to přehlídka dětských národopisných souborů, která navázala na "dětské hody" a první neděli v srpnu "hlavní krojované hody."
   
 
                            Hody
                                   "Tluču, tluču, otevřete,        
                                   nechal jsem klobůček  u děvčete......"