Obsah

Mimořádné a krizové situace

Blackout - výpadek el. energie

KRIZOVÁ SITUACE

Je mimořádná událost, v jejímž důsledku se vyhlašuje krizový stav. Jsou při ní ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí a hrozící nebezpečí nelze odvrátit a způsobené škody odstranit běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému.