Obsah

Větrný mlýn

Větrný mlýn beraního typu, celodřevěné konstrukce, pochází z roku 1870. Je situován na návrší, asi 3 km od obce Starý Poddvorov směrem na Čejkovice, tedy v krajině vínorodé, plné pečlivě ošetřovaných vinohradů a ovocného stromoví. Ze své výše zhlíží mlýn do krajiny až k Buchlovským vrchům a k východu přes úrodnou rovinu Podluží až k předhůří Bílých Karpat. Díky důmyslné konstrukci soustrojí byl mlýn celý otočný, aby lopaty byly vždy na straně větru. Při vší pevnosti se celou stavbou dalo snadno otočit.

Větfný mlýn z r. 1948V minulosti několikrát měnil majitele. Historie vypráví, že ho dal postavit mutěnický občan Laštůvka, který našel mezi Mutěnicemi a Hodonínem vojenskou pokladnu a stal se z něho boháč. Vlastnil v Mutěnicích několik chalup a vinohradů a v roce 1870 zbudoval nad osadou dřevěný mlýn. Mlynářské řemeslo ho však netěšilo a tak mlýn prodal Šimonu Vagundovi. Šlo o dřevěný beraní mlýn, navíc poměrně malý (na rozdíl od obvyklých větřáků budovaných do výšky 10-13 metrů měl být tento mlýn vysoký pouze 7 m). Takovéto mlýny bylo možno za určitých okolností rozebrat.To také Vagunda učinil a prodal jej Františku Tomasovi do Týnce, který na něm mlel 10 let. Mlynář Tomas ale zanevřel na mlynářské řemeslo, protože mu byl vyměřen trest za to, že připravil léčku na zloděje, jenž pravidelně kradl mouku v jeho mlýně: podřezal poslední schod, takže zloděj se při pádu těžce poranil.  Prodal proto mlýn Františku Bařinovi do Starého Poddvorova, kam byl převezen na dvanácti formanských vozech. Bařina ovšem na mlýně dlouho nemlel - 14.srpna 1890 se nad krajem přehnala obrovská větrná smršť, "že během půl hodiny nebyla v Poddvorově jediná celá střecha".  Ta také zřejmě způsobila předčasný zánik větřáku. Převrátila a dokonce celou stavbu kus odvála. 

-větrný mlýn František Bařina opravu mlýna vzdal a jeho další osud je sporný. Literaturou tradovaná verze hovoří o tom, že jeho obnovu provedl o dva roky později Ignác Křižovič původem ze Šlapanic, který již jeden větřák vlastnil.  Na druhé straně ovšem z dochovaných zápisů staropoddvorovské obecní rady vyplývá, že 8. dubna 1894  projednával obecní výbor žádost stejného majitele  "povětrného mlýna v Těšicích", o povolení místa k přestěhování mlýna do Starého Poddvorova. Výbor tehdy povolil žadateli, aby mlýn postavil na místě, kde stál dřívější, ale až vyjdou z nájmu pozemky, na kterých se má postavit. Vzhledem k úřednímu charakteru záznamu je tedy velmi pravděpodobné, že původní mutěnický mlýn skutečně potkal v roce 1890 stejný osud jako mlýny v Čejkovicích a Mutěnicích a nebyl již opraven a na jeho původním místě postavil Křižovič někdy  po roce 1894 mlýn, přenesený z Těšic. Svědčila by o tom i velikost stávajícího  mlýna: původní mlýn Laštůvkům měl být vysoký pouze 7 m, poddvorovský větřák je vysoký 9,2 m.  


Manželství I.Křižoviče bylo bezdětné, a proto mlýn později připsal své schovance Anně Příhodové. Ta se provdala za Jana Minaříka z Břeclavi, jenž se naučil mlynářskému řemeslu a poddvorovský větřák provozoval až do úředního zastavení v roce 1941, krátce pak ještě po druhé světové válce do roku 1949. 

                              .

Poslední majitelé mlýna Jan a Anna Minaříkovi

Jan Minařík se v letech 1949 snažil postupně chátrající mlýn opravovat a několikrát marně žádal komunistické úřady o finanční podporu a povolení nákupu potřebného materiálu. Nakonec byl mlýn částečně opraven v roce 1969. O opravu se zasloužil ing. Vodička, ředitel Lesnické mistrovské školy ve  Strážnici, který ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně a okresní zvelebovací komisí uvedl mlýn do provozuschopného stavu. Bez další průběžné údržby ovšem mlýn nadále chátral, v roce 1982 mu dokonce odpadla křídla. Dědičky mlýn v roce 1993 prodaly i s polnostmi autodopravci R. Černému z Hodonína, od něhož jej v roce 1999 vykoupila obec, která poté, co uspěla s žádostí o dotaci z projektu Phare CBC, od podzimu 2002 zahájila jeho rekonstrukci a v červnu 2003 zrekonstruovanou stavbu slavnostně otevřela. Při rekonstrukci se přitom podařilo zachovat maximum původního technického vybavení mlýna. Spolupráce památkové péče na obnově této technické památky s firmou Archatt i s obcí je patrná z výsledků, s nimiž se může návštěvník na místě seznámit a potěšit.

 

mlýnObnova větrného mlýna přináší širokému okruhu zájemců pravdivý pohled, v jakém zařízení se v minulosti zpracovávaly produkty denní obživy.

 

..Systém mletí: Melivo bylo na 3.NP nasypáno do násypek jednoho ze složení. Mletí probíhalo mezi vzájemně  otáčejícími se kameny, z nichž horní část, rotující kámen byl unášen unášečem hřídele a spodní kámen byl stabilní, pevně spojen s mlýnem. První složení s menšími kameny sloužilo na výrobu krup a šrotování. Po mletí odcházelo melivo korýtkem do čističky, tzv.odšlupkovače. Druhé složení s většími kameny sloužilo k mletí jemnějšího obilí. Po mletí odcházelo melivo korýtkem do moučnice, kde docházelo k selekci jednotlivých frakcí.  

 

 
 
 

              MLÝN