Obsah

 

 !    Dotazníkové šetření bylo ukončeno k 31.5.2018    !

 

Program rozvoje obce Starý Poddvorov na období 2019–2025: Dotazník pro obyvatele

 

Vážení spoluobčané,

naše obec zpracovává program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit představu o budoucnosti obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na následujících 7 let.

V rámci tvorby programu rozvoje považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory a prosíme proto o zodpovězení následujících otázek. Vedle vyjádření k situaci v obci bychom chtěli rovněž ověřit některé konkrétní podněty.

Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete informováni na internetu a na obecní vývěsce.

V případě, že je vás v domácnosti více, než jste obdrželi dotazníků, můžete si vyzvednout další dotazník na obecním úřadě nebo stáhnout z webových stránek obce, či přímo dotazník elektronicky na stránkách obce vyplnit.

Dotazník vyplňte a odvzdejte do 31.5.2018

Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.

 

Papírový dotazník

Elektronický dotazník Starý Poddvorov