Obsah

ŘÍMSKOKATOLICKÁ  FARNOST  

KOSTEL SV. MARTINA 

   nový kostel

 

DUCHOVNÍ SPRÁVA

 

Adresa:  Římskokatolická farnost Čejkovice
                Templářská 157

                696 15  Čejkovice  

 

Telefon:  518 362 719

 

 

Duchovní správce:                   Mgr. Ing. Miloslav Čamek

Kontakt:                                      Tel.: 736 523 662

                                                       

Administrativní pracovnice:     Jana Martincová

                                                          Tel.: 736 523 690 

 

Děkanát Hodonín

Děkan:   Mons. Mgr. Josef Zouhar

                Římskokatolická farnost Hodonín

                Tel.: +420 518 344 543

                e-mail: farahodonin@centrum.cz

 

 

Diecéze Brněnská

Biskup:  Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle