Obsah

ŘÍMSKOKATOLICKÁ  FARNOST  

KOSTEL SV. MARTINA 

   nový kostel

 

DUCHOVNÍ SPRÁVA

 

Adresa:  Římskokatolická farnost Čejkovice
                Templářská 157

                696 15  Čejkovice  

 

Telefon:  518 362 719

 

 

Duchovní správce:                   Mgr. Ing. Miloslav Čamek

Kontakt:                                      Tel.: 736 523 662

                                                       

Administrativní pracovnice:     Jana Martincová

                                                          Tel.: 736 523 690 

 

Děkanát Hodonín

Děkan:   Mons. Mgr. Josef Zouhar

                Římskokatolická farnost Hodonín

                Tel.: +420 518 344 543

                e-mail: farahodonin@centrum.cz

 

 

Diecéze Brněnská

Biskup:  Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle 

 

KOSTEL  SV.  MARTINA

 

  kostel3

        Kostel sv. Martina  byl  vysvěcen 31.8.1994 a tím se splnil sen mnoha generací. 

  

  Obec Starý Poddvorov patří do farnosti Čejkovice. Kostel je zasvěcen sv. Martinu - patronu celé obce.   Mše svaté jsou pravidelně slouženy v neděli v 9:00 hod., ve všední dny dle rozpisu "Nedělní stránky".

 

 

 

životopis

        

 

 

       Životopis sv. Martina

               Sv. Martin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzdoba kostela při mši svaté obětované za úrodu 

 Celkový pohled

 

Obětní stůl

Panna Maria

                       Ambon

 

 

BOŽSKÉ SRDCE - PRŮVOD OBCÍ 

    PRŮVOD - 1

 

    PRŮVOD 2

     PRŮVOD 3