Obsah

Školy

Mateřská škola

 
Kontakt: ZŠ a MŠ Starý Poddvorov
                 696 16  Starý Poddvorov
  
                 Telefon:    518 372 372

                  www.zsstarypoddvorov.cz

 

Ředitelka školy:  Mgr. Sylvie Hrbáčková

  

     MŠ

 

      Mateřská škola byla v naší obci dána do provozu 29.8.1976. Při slavnostním otevření převzala klíče od budovy první úřadující ředitelka p. uč. Libuše Rippelová.

         Výstavba byla zahájena již v roce 1971, trvala však pět let kvůlií změnám projektové dokumentace.  Z původně jednotřídní školy vznikla na přání obyvatel dvojtřídní. Obyvatelé si ji vystavěli v akci "Z". O velkém zájmu svědčí i to, že v prvních letech byla naplněna kapacita obou tříd, zapsáno bylo 59 dětí. Tento počet se ještě zvýšil druhý školní rok na 70 dětí, což byl rekordní počet.  Od roku 1988 dochází k postupnému snižování docházejících dětí a dvojtřídní škola se mění na jednotřídní.  Tato situace nepramení  z nezájmu o mateřskou  školu z řad občanů, ale z faktu, že mladí manželé v  naší obci se dlouhá léta  stěhovali do měst.

      V letech 1982-83 navštěvovalo mateřskou školu i 7 dětí z Nového Poddvorova. V letech 1983-1987 přijala škola děti i z Dolních Bojanovic.

     Mateřská škola byla vždy důležitou složkou života obce, podílela  se na kulturním životě. Děti účinkovaly na veřejných vystoupeních k Vánocům, ke Svátku matek, při pěveckých soutěžích (O věneček z rozmarýnu Fanoše Mikuleckého, O perníkové srdce  Poddvorova) i při pořádání dětských krojovaných hodů. 

 Hřiště