Obsah

Český zahrádkářský svaz

Činnost Českého zahrádkářského svazu ve Starém Poddvorověznak


Historie ČZS Starý Poddvorov sahá do 50. let minulého století. Od vzniku zahrádkářské organizace je její činnost spojována a orientována na vinařskou oblast. Přesto (zejména v letech 1970 -1990) nebyla zanedbatelná produkce ovoce a zeleniny, která od roku 1990 a zejména po roku 2000 téměř zanikla vlivem nového systému zásobování velkoobchodů přes obchodní řetězce.

Vinařství v naší obci má společnou historii s jejím vznikem. Zakládání vinic a produkce hroznů hrála vždy ve všech generacích až do dnes významnou roli a to jak za účelem tržním tak i společenským.

Zahrádkářský svaz po celou dobu své existence spolupracoval a sdružoval drobné pěstitele ovoce, zeleniny a vinaře, pomáhal zajišťovat odbyt, zásobování syntetickými hnojivy, osvětu a propagaci. Velkou roli v oblasti osvěty hraje pravidelné ve dvou až tříletých  cyklech pořádání výstavy vín  a to charakteru jak místní tak i oblastní, které vždy přilákají zájem širokého okruhu obyvatel a vinařů. Tématice vinařství hodlá i nadále zahrádkářský svaz v naší obci věnovat maximální pozornost, obzvlášť v této fázi vývoje, kdy mnoho drobných pěstitelů přistupuje ke klučení vinic.

 

Výbor ZO ČZS Starý Poddvorov

Předseda:                 Václav Varmuža

Místopředseda:      František Hassa ml.

Členové:                   Petra Štětková

                                            Pavel Bařina

                                            Herzán Petr

                                            Jan Fiala st.

                                            Vít Plecák ml.

                                            Vladislav Blažej

                                            Michaela Fialová

                                            Zlatuše Jurkovičová


Rok 2020

 

Rok 2019

Výsledková listina degustace utopenců 2019

 

 Pořadí

Vzorek

Jméno

Body 

1

16

Herzánová Jana

8,60

2

11

Fiala Aleš

8,50

3

15

Kosinová Eva

8,50

4

10

Čížková Anna

8,32

5

01

Gebauer Roman

8,20

6

13

Kabát Luboš

8,12

7

06

Štětková Petra

8,00

8

03

Šrámková Milena

7,95

9

18

Opluštilová Eliška

7,92

10

17

Černochová Monika

7,50

11

14

Opluštil Radek

7,33

12

07

Gertnerová Jaroslava

7,30

13

09

Kabátová Eva

7,30

14

04

Lukáčová Hedvika

7,24

15

05

Lamač Jan

7,00

16

08

Kolářová Markéta

7,00

17

12

Gertner Eduard

7,00

18

02

Veselský Ladislav

6,71

 

 

Beseda u vína

 

Beseda u vína

 

 

 

 

ROK  2018

.

 

.

.

.

.

.
 

ROK 2017

 

POZVÁNKA NA KROJOVANÉ VINOBRANÍ

 

2016

OCHUTNÁVKA PÁLENEK

9. dubna jsme pořádali již 3. ročník ochutnávky místních pálenek, spojenou s ochutnávkou utopenců. I letos akce proběhla na otevřeném prostranství u školy. Sešlo se neuvěřitelných 183 vzorků,destilovaných snad ze všeho ovoce. K dobré náladě opět vyhrávala dechová hudba pod vedením Petra Bařiny. 

...

.

 

 

KROJOVANÉ VINOBRANÍ

17. září jsme uspořádali již 2. ročník Krojovaného vinobraní. I letos se tato akce díky všem  spoluobčanům podařila. Do programu letošního vinobraní byl zapracován příběh Štěpána Příkazského z Lužic. K tanci i poslechu vyhrávala DH Liduška a CM Matěje Kůrečky.

.....

.

 

 

 

2015

 

OCHUTNÁVKA PÁLENEK

5. dubna se uskutečnila 2. místní ochutnávka pálenek, letos poprvé na otevřeném prostranství u školy. Akce se vydařila, k ochutnání bylo 93 vzorků, převážně meruňky a trnky, ale objevily se i netradiční vzorky, jako česnek, chilli, kdoule, jadernička a další. K dobré náladě vyhrávala DH pod vedením Petra Bařiny.

ZÁJEZD DO KUTNÉ HORY

22. a 23. srpna jsem uspořádali pro členy ČZS tématický zájezd do Kutné Hory. Součástí programu byla prohlídka vinic Vinařství Rudolfský. Seznámili jsme se také s BIO postřiky, které toto vinařství používá. 

 

KROJOVANÉ VINOBRANÍ

19. září naše organizace pořádala 1. ročník Krojovaného vinobraní. Rozhodli jsme se, že tuto akci zkusíme znovu oživit a povedlo se. Krojované vinobraní proběhlo zároveň s dýňovým víkendem.  

.....

 

 

2014

VÝSTAVA VÍN PODLUŽÍ

26. a 27. dubna jsme uspořádali putovní, v pořadí již XXXV. výstavu vín Podluží. Na výstavě bylo soustředěno 819 vzorků ( 1 vzorek 4 láhve 0,7 l), z toho z obcí Podluží 681 vzorků a z obcí mimo Podluží 138 vzorků. Degustace proběhla 13. dubna 2014. Šampionem výstavy Podluží v roce 2014 byl vyhodnocen za bílá i červená vína Jaromír Hart z Břeclavi.   

1. března jsme zajistili školení degustátorů na 100 bodový systém. 

 

Na konci roku 2014 proběhly volby nového výboru. Předsedou se stal  Václav Varmuža, tajemníkem Vladimír Nedvídek, pokladní Františka Bílková, zapisovatelkou Zlatuše Jurkovičová a členy Vít Plecák, Petr Herzán a Jan Fiala st. Do revizní komise byli zvoleni Rostislav Veselský jako předseda a členové Pavel Bařina a Jaromír Štětka.

 

 
2013

OCHUTNÁVKA PÁLENEK

Začátkem roku jsme uspořádali 1. místní ochutnávku pálenek, která proběhla v sále kulturního domu.

...

 

 

 2010 

             předání cen        
Ocenění ČZS vyznamenaným předává František Lupač 

Český zahrádkářský svaz pro společenskou aktivitu naší obci pořádá každoročně svůj tradiční "Zahrádkářský ples". V letošním roce byl 13. února, hrála dechová hudba "Přespolanka" z Dubňan. V měsíci květnu připravuje naše organizace místní výstavu vín pod názvem "Slavnost vína - Čeští a Rakouští vinaři 2010" s širokým rozsahem propagace, se zahraniční účastí a to jak ze Slovenska tak i Rakouska. Degustace by se měla uskutečnit 23. května, vlastní výstava v sobotu 29. května od 15.00 hodin a v neděli 30. května od 10.00 hodin. Na všechny tyto akce srdečně zveme všechny občany. 

   KOŠT

  

  KOŠT 2

Pro finanční krytí této akce jsme připravili dotační projekt v podání Česko-Rakousko z programu  INTERREG III A - dispoziční fond. Součástí  projektu je i  návštěva našich vinařů   u vinařů v Rakousku v měsíci září v obci Imbach a městě Melk. Obdobný program se uskutečnil v roce 2006 a měl velký pozitivní přínos. Dotační programy věnují pozornost zejména spolupráci a vzájemnému poznání sousedů, tedy ČR-Jižní Morava a Dolní Rakousko.

Věříme,že našemu působení v obci najdeme podporu v širokém spektru obyvatel, a že  přízeň se projeví zejména účastí na našich společenských aktivitách.

      

vlajka logo

                                                                                

 

 Český zahrádkářský svaz Starý Poddvorov

P O Z V Á N K A

Vážení vinaři,

zveme Vás k účasti na Výstavě vín, která se uskuteční

ve dnech 29. 30. 5. 2010 v KD St. Poddvorov. 

 Sběr vzorků je ve dnech 3.-17.5.2010.

 Obodování vín proběhne 23.5. 2010 od 9.00-12.00 hod.

Děkujeme za dodané vzorky a těšíme se na vaši účast.

 

 

 

 

Gärtner und Winzer Verein Starý Poddvorov

 EILADUNG ZUR WEINPROBE

Sehr geehrte Winzern,

Wir laden Ihnen zur Teilnahme an der Weinkost ein

die findet am 29. und 30.5.2010 im kulturhaus

in Starý Poddvorov.

Eir sammeln die Proben von 3.5. bis 17.5.2010 ein.

Die Punktewertung der Weine wird am 23.5.2010

von 9.00 bis 12.00 Uhr.

Vielen Dank für gewährene Proben

und wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

 

 

Projekt byl úspěšně završen. O celé akci byl vydán zpravodaj, ve kterém byly shrnuty všechny kladné stránky. 

Děkujeme všem vinařům a těšíme se na další spolupráci.  

 

Slavnost vína