Obsah

KLUB SENIORŮ

ROK 2019

UKONČENÍ ROKU 2019

.

 

ZÁJEZD DO RAKOUSKA

Tak jsme si užívaly nádherných okamžiků v Rakousku.

Báád Ischlu

.

 

Hallstad

Hallstad

Klagenfurt

.

.

Štýrský Hradec

.

1

 

 

Mlynářské odpoledne

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

Zájezd do Lanškrouna

.

 

 

Velikonoční výzdoba

.

.

.

 

 

 

TALK SHOW ZBIGNIEWA CZENDLIKA

.
 

.

 

 

 

ROK 2018

 

 

ZÁJEZD DO PRAHY

.

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ - JIŘINKOVÉ SÓLO

 

.

.

.

.

.

 

MLYNÁŘSKÉ ODPOLEDNE

.

.

.

.

.

 

 

 

ZÁJEZD DO KROMĚŘÍŽE

 

.

LÁZEŇSKÉ ODPOLEDNE

 

.

.

.

.

.

 

 

Zmijovec - chlouba naší seniorky Marie Tomanové

.


 

ROK 2017

 

ZÁJEZD DO BABIČČINA ÚDOLÍ

Ve dnech 21. – 22. 9. 2017 uskutečnil klub seniorek zájezd do Babiččina údolí. Při této příležitosti jsme navštívily mnoho krásných a zajímavých míst. 

.

 

MLYNÁŘSKÉ  ODPOLEDNE 

Mlynářské odpoledne se uskutečnilo poslední neděli v srpnu. Sešlo se hodně domácích, ale navštívili nás i občané z okolních vesnic. Celé odpoledne zpříjemnili harmonikáři a dobroty, které děvčata napekla. Bohužel dobrou náladu pohodového odpoledne narušila nepřízeň počasí. Vzhledem k tomu, že byl velmi pozitivní ohlas na celou akci, rozhodly jsme se uspořádat v příštím roce opět toto setkání. Prostředí na našem větrném mlýně je pro taková setkání předurčené.

 

.

 

.

 

.

 

 

LÁZEŇSKÉ ODPOLEDNE

Lázeňské odpoledne

...

 

VELIKONOČNÍ STROMY

Seniorky ve spolupráci s místními občany  nazdobily v "europarku" před obecním úřadem stromy do vajíčkových hávů. Celkem bylo zavěšeno 1103 kraslic.

1

2

3

 

 

ZMIJOVEC  

ZMIJOVEC - chlouba naší seniorky Anežky Dostálové

                                     

                                      .

                                     

 

 

 ROK 2016

 

 

 

BESEDA SE SPISOVATELKOU PANÍ KLIMECKOU

..

.

 

 

ZÁJEZD DO BRATISLAVY

23. dubna 2016 jsme uspořádali zájezd do Bratislavy. Odpolední procházka zajímavými místy města Bratislavy byla zakončena návštěvou Slovenského národního divadla. V Opeře Šperky Madony zpívala naše rodačka Eva Rampáčková.

 

 

 

LÁZEŇSKÉ ODPOLEDNE

Velký společenský zážitek přinesla akce s názvem  "Lázeňské odpoledne." Akce byla hojně navštívená, dobře zajištěná a vzbudila velký zájem i v širokém okolí. Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili a byli nápomocni při samotné realizaci. Naše seniorky s maximální ochotou napekly a zajistily chod kavárny, která zpříjemnila celé odpoledne, společně s Kapelou starých časů. Ve vzpomínkách  zůstávají nejen retro fotografie, živé sochy, historické vozy, všichni tanečníci ale i v neposlední řadě průvod těch, kteří se postarali o atmostéru celé akce.

 

.  

.

 .

 

 

ZÁJEZD - HISTORICKÉ MAĎARSKO A JIŽNÍ SLOVENSKO

...

 

 

 

POČÍTAČOVÝ KURZ  "SENIOŘI KOMUNIKUJÍ"

Obec Starý Poddvorov ve spolupráci s nadací V.+L. Klausových zajistila kurz "Senioři komunikují", kterého se zúčastnilo 12 seniorek.

.

.

 

 

BESEDA NA TÉMA:

"PÉČE O SENIORA NEBO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉHO ČLENA DOMÁCNOSTI"

Městský úřad Hodonín, odbor sociálních věcí a školství, společně s obcí Starý Poddvorov zajistil besedu na téma "Péče o seniora nebo zdravotně postiženého člena domácnosti." Během besedy jsme se dozvěděli o nových možnostech v péči, informace o aktualitách v legislativě v sociální oblasti, ale hlavně o pomoci nesoběstačných, nemocných nebo postižených členů rodiny.  

.

 

II. VÁNOČNÍ JARMARK

.

.

 

 

ROK 2015

 

 

Poprvé jsme se sešli 29. března 2015 na neformální schůzce. Dohodli jsme se na pravidelném setkávání, vždy poslední pondělí v měsíci. Scházíme se v místní knihovně, diskutujeme nad vším, co nás zajímá a realizujeme pak příspěvky každého jednotlivce.

Cílem našeho klubu je využít svůj volný čas k sebevzdělávání, zdravotnímu stylu a kulturně společenského vyžití. Rádi vypomůžeme, kde bude potřeba v rámci našich sil a možností. Jsou mezi námi šikovná děvčata a budeme rádi, když se k nám přidají další senioři z obce. Zatím je nás 20 osob.

Myšlenka, založit Klub seniorů v naší obci, nebyla tak špatným nápadem. Za pár dnů budeme končit druhé pololetí naší činnosti a dá se říci, že bylo docela dobré. Podařilo se nám uskutečnit několik zajímavých akcí. Rády vzpomínáme na výlet do krásné Kroměříže, ale také na besedu se spisovatelkou paní Naďou Horákovou.

 

VÝLET DO KROMĚŘÍŽE           

      .   

.

 

BESEDA SE SPISOVATELKOU NAĎOU HORÁKOVOU

.

 

KROJOVANÉ VINOBRANÍ

Naše děvčata svým vystoupením rozšířila program Krojovaného vinobraní, které bylo jakýmsi návratem k tradici v naší obci.

 

.

.

 

VÁNOČNÍ JARMARK

Naše seniorky poprvé uspořádaly k akci rozsvícení vánočního stromu jarmark s bohatým sortimentem  pochutin a malých dárečků.  Jarmark se vydařil. Děkujeme všem, kteří naše stánky nejen navštívili, ale také přispěli zajímavým sortimentem.

Fotogalerie

Fotogalerie