Obsah

Myslivecké sdružení Starý Poddvorov

 

znakMinulost a současnost  

Původní myslivecké sdružení bylo ve Starém Poddvorově založeno v poválečných letech roku 1947. Zakládající členové byli: Jaroslav Guliš, Rudolf Guliš, Petr Bartál, Jindřich Sasínek a pan Uhrovič. Časem došlo ke sloučení s obcí Nového Poddvorova a tím vzniklo společné sdružení. Nejhorší časy nastaly v roce 1979, kdy došlo k rozpadu a tak členové ze Starého Poddvorova přešli do sdružení do Čejkovic, z Nového Poddvorova přešli do Prušánek a zbývající tři členové do místa svého bydliště do Dolních Bojanovic. Tím pádem byla ukončena samostatná činnost. 

Obnova samostatného sdružení nastala až v roce 1993, kdy došlo k založení nového MS Poddvorov se sídlem ve Starém Poddvorově, které pokračuje ve vlastních aktivitách až do současnosti. 

Náplň činnosti

  zakrmování

Hlavní náplní je chov,ochrana, pozorování a lov zvěře ve vlastní honitbě. Mimo hlavní náplň má sdružení i na paměti výchovu mládeže. Každý rok  pořádá pro děti z místní základní školy zájezd na okresní přehlídku trofejí v Hodoníně.

     děti

Členská základna  a honitba

V současné době má sdružení 19 stálých členů a dva čekatele. Hospodaří  na rozloze cca 800 ha, z toho je 154 ha lesa, 2 ha vodní plochy a zbytek tvoří polní honitby. Na této  rozloze loví převážně zvěř zaječí, bažantí, srnčí a přechodně černou.

Pro setkávání členů MS slouží v areálu střelnice - myslivna. Zde je výchozí bod pro začínající lov a zde se také po ukončení lovu provádí výřad. 

Foto myslivci

Akce 

Každoročně ve spolupráci s Okresním mysliveckým sdružením (OMS) Hodonín pořádá akce typu:

  • svod loveckých psů
  • zkoušky z norování (bezkontaktní)

dále pak řadu střeleckých soutěží jak loveckých tak pro veřejnost

  • střelecké závody "O pohár starosty Starého Poddvorova"
  • střelby pro veřejnost
Střelnice
Logo Logo

 

Majetkem sdružení je taktéž střelnice, která je schválena pro střelbu loveckých brokových a kulových zbraní. Střílí se na asfaltové terče. Střelnice má celkem 4 střeliště a je uzpůsobena pro následující střelecké disciplíny:

  • americký trap
  • lovecké kolo 
  • vysoká věž
  • parcour (lovecký parkúr)

.Provoz pro veřejnost je od dubna do konce října, každou neděli od 8:00 do 12:00 hod.      
Pronájem areálu střelnice je možný po předchozí telefonické domluvě. Kontakt v dolní    části.

 

 Kontaktní údaje

 

Název organizace:
 

MS Poddvorov se sídlem ve Starém Poddvorově 

IČO:   

Poštovní adresa:
 

Starý Poddvorov č. 51, 696 16 Starý Poddorov 

 

Předseda a střelecký referent:

Pavel Dostál

 mob.607124 526
 mail: ms.brok@seznam.cz  
Hospodář a kynologický referent: Bedřich Bílek  mob.606 793 396

 

    

Odkazy na myslivost a kynologii:

 

  
Na základě podkladů MS zpracoval: iPa