Obsah

Historie fotbalu   

Počátky neorganizované kopané v naší obci se většinou uskutečňovaly na různých „pláckách“, u školy, na školním hřišti, ve staré cihelně na Řádku apod.

Vznik a založení TJ Sokol Starý Poddvorov se datuje od roku 1956, kdy se konala ustavující schůze, kterou vedl tehdejší ředitel národní školy pan Kundera Alois. Předsedou byl zvolen Milan Nesvadba a členy výboru Jindřich Mečl, Lidka Svobodová, Anička Hradilová, Vítězslav Lebloch, bratři Jan, Karel a Antonín Havlíkovi, Bohumil Sasínek, Josef Uhrovič a Pavel Prygl.

Složitým úkolem se stalo vybudování hřiště, stalo se tak až po zásahu tehdejšího prezidenta republiky Antonína Zápotockého. S budováním hřiště se začalo na jaře roku 1958 s pomocí Moravských naftových závodů a melioračního závodu z Uherského Hradiště, jejich pracovníkem Stanislavem Veselským, který řídil malý skrejpr. Hřiště bylo uvedeno do provozu v červenci 1958 slavnostním průvodem přes obec. První čestný výkop provedl předseda MNV František Veselský.

Výstavba šaten byla provedena až v roce 1962. Do této doby se hráči převlékali v kolně MND, pak v domě Ludvíka Blažka, Pavla Bartála a Rostislava Veselského. Jak se jezdilo na utkání ze začátku, na kolech motorkách, traktorem a nákladním autem JZD i hasičským autem, následovalo pak používání autobusu ČSAD, od roku 1975 až 1993 měla TJ vlastní autobus.

Voda na hřišti nebyla, musela se vykopat studna, hráči se umývali tak, že se voda napumpovala do vaniček. Nakonec se voda ve studni ztratila, dovážela se do cisterny, odkud se čerpadlem dopravovala do upravených koupelen. Ke zlepšení došlo až po vybudování vodovodu v obci a přípojky na hřiště v r. 1990.

První mužstvo kopané založené v r. 1957 tvořili tito hráči: Redek Josef, Veselský Stanislav, Bílek Pavel, Horňák Josef, Veselský František, Mazuch Josef, Hradil Antonín, Kmenta Ludvík, Kašík Oldřich a Vala Josef. Přípravná utkání byla pouze na cizích hřištích, jedno z prvních bylo v Lužicích, kde naši hráči překvapivě zvítězili 8:4.
             fotbal
První dresy byly zakoupeny z výtěžku uspořádaného maškarního plesu r. 1957. Maškarní ples se pořádal pak tradičně až do roku 1993.
První pohárový turnaj se hrál při slavnostním otevření hřiště 13.7.1958 za účasti Sokol Dolní Bojanovice, Sokol Čejkovice, Sokol Mutěnice a Sokol Starý Poddvorov, zvítězili hráči Dolních Bojanovic.  

Před zahájením vůbec pro naše hráče soutěžní kopané na podzim roku 1958 byl kádr mužstva posílen o nové hráče Chromý Josef, Blaha Petr, Šimek Bohumil, Šimek František, Sasínek František, Martinec Jara, Bílek Josef, Uhrovič Josef, Havlík Karel, Teplík František a jako hrající trenér Hrnčíř, postupně následovali další hráči Svoboda Václav, Košutek Jan, Panáček Bohumil, Perný Antonín, Nedvídek Josef, Závorka Jaroslav, Veselský Miroslav, Bortlík Pavel a pak další a další, které nelze všechny vyjmenovat, neboť dres obleklo za celou historii téměř 300 hráčů. 
          Fotbal
Také žáci začali hrát soutěž již v roce 1958 pod trenérem Pavlem Bartálem v tomto složení: Horňák František, Bortlík František, Svoboda Pavel, Sasínek Jaroslav, Jurkovič Pavel, Kašík Rudolf, Bartál Miroslav, Bartál Josef, Boubín Miloslav, Špéra Karel a Prygl Štěpán.
První mužstvo přes veškerou snahu a značnou podporu diváků vykazovalo střídavě úspěchy. Až teprve od r. 1967 po značných zkušenostech se začalo lépe dařit mužstvu po posilách v tomto složení: Veselský Jaromír, Vala Pavel, Strýček Pavel, Svoboda Václav, Kašík Vendelín, Štětka Jaromír, Kašík František, Sasínek Pavel, Boubín Miloš a Josef, Nedvídek Josef, Svrček Pavel, Turek František, Sečka František, Štěpánek Miroslav, Špéra V., Bůšek Jakub, Hřebačka Miroslav, Sasínek Josef, Svoboda Pavel, Mazuch Oldřich, Guliš Jaroslav, Blažek Josef, Bartál Josef, Gertner Bohumil a Sasínek Metoděj.

Nadále jsme hráli základní třídu, nepomohly ani další posily. Až teprve příchodem hráčů Milana a Jary Hejny z Vacenovic došlo ke značnému zlepšení a v  r. 1983 vytoužený postup do okresní soutěže pod vedením trenéra Josefa Bartála s mužstvem v tomto složení:
Benedikt Ivoš, Foff Petr, Šupa Jan, Uhrovič Vít, Majzlík Jara, Jurkovič Josef, Komosný Vladimír, Gertner Josef, Hejna Milan a Jara, Sýkora Jara, Konečný Ivan, Uhrovič Josef, Uhrovič Blahoslav a Hnidák Kliment.
 
Po dvou letech v rámci reorganizace naše mužstvo sestoupilo do utvořené III. třídy, kde jsme setrvali i přes značnou obměnu mužstva až do roku 2005, kdy jsme postoupili do okresního přeboru zásluhou těchto hráčů:
Vránek Mirek, Vévoda Roman, Jüstel Roman, Zavadil Petr, Mazuch Erik, Sasínek Robert, Uřičář Petr, Koubek Tomáš, Kotásek Stanislav, Kuchař Tomáš, Svoboda Roman, Pavelka Vojtěch, Koplík Pavel, Petrucha Michal, Bílek Ondřej, Tománek Viktor, Lamáček Libor, Fiala Jan a Roller Aleš.
 III. třída
  
Oddíl dorostu
Úspěšné období má za sebou také družstvo dorostu, kterému se převážně věnoval trenér Miroslav Rabušic. Jeho hodnocení je následující:
„Dorost jsem převzal po Miloši Boubínovi v létě 1981. Do té doby se hrávala základní třída. Po třech letech mého působení v dorostu díky dobrým výsledkům a reorganizací jsme postoupili do okresního přeboru. Noví hráči z Čejkovic, které jsem sehnal do hry, měli chuť trénovat třikrát týdně a hned se to projevilo i na našem umístění. Nejlepší sezona byla 1985-1986, kdy chyběl pouze jediný gól k postupu do l.B třídy. V tuto dobu hráli tito dorostenci: Pavka Jiří, Sasínek Pavel, Pospíšil Jara, Hubáček Roman, Fojtík Eda, Fojtík Antonín, Fojtík Zdeněk, Vydařelý Roman, Vydařelý Milan, Bezůšek Petr, Hycl František, Sasínek Lubor, Hřebačka Miroslav, Stávek Jan, Horňák Josef, Gertner Jan. Po několik dalších let hrál dorost na velmi dobré úrovni v okresním přeboru.
 
Po roce 1995 to s naším dorostem začalo být vážné. Byl nedostatek hráčů, žáci nebyli, a proto jsme spadli do základní třídy. Neměl kdo shánět nové talenty a já jsem začal dělat trenéra l. mužstva. Po mně přebrali dorost Havlík a Němeček a dorost se po roce rozpadl. Tak se čekalo až do roku 2004, kdy byl znovu založen dorost. Nejprve jsme odehráli polovinu soutěže pod Prušánkami. Sezonu 2004-2005 už pod naší TJ a hned po roce jsme postoupili do okresního přeboru, který jsme udrželi i pro další sezonu.“
 
TJ si zvolila svou oblíbenou barvu modrou s bílou, byly zhotoveny také vlaječky a odznaky k 30. výročí založení TJ, které proběhlo na velmi dobré úrovni v r. 1986, též za účasti družebních TJ LPG Drážďany, TJ Borovany. Čestné uznání bylo uděleno těmto 31 členům TJ: Štěpánek Tomáš, Blažek Ludvík, Novotný Ladislav, Rabušic Miroslav, Komosný Vladimír, Plecák Vít, Kotásek Josef, Bílek Josef, Svoboda Pavel, Sasínek Pavel, Sasínek Metoděj, Sasínek Josef, Kašík Pavel, Turek František, Foff Petr, Štencl Jaroslav, Hnidák Kliment, Blažek Stanislav, Svoboda Vladimír, Gertner Josef, Roller František, Majzlík Miroslav, Majzlík Jaroslav, Štěpánek Miroslav, Herzán Karel, Uhrovič Blahoslav, Uhrovič Josef, Šimek Josef, Zvědělík Alois, Veselský František, Trefilík Karel.

Čestný odznak ČSTV obdržel Nesvadba Milan, Redek Josef, Pospíšil Josef. Čestné uznání ČSTV Pulkrábek Rudolf, Sasínek Jaroslav, Vévoda Ladislav.

Jak je již zmíněno od roku 1956 zněl název TJ Sokol Starý Poddvorov. Od roku 1968 TJ MH (místní hospodářství) Starý Poddvorov. Od roku 1973 TJ Družstevník Poddvorov, který trvá dodnes.