Obsah

Formuláře

 

 

 

  • Žádost o výpis z rejstříku trestů 

     O výpis z rejstříku trestů lze žádat na OÚ, kde se provozuje Czech POINT.   

      Nutno  doložit  občanský průkaz. Poplatek je 100,- Kč.
 

      Každý majitel psa je povinen učinit přiznání k poplatku za psa.  

       Pokud občan psa již nevlastní, je povinen provést odhlášku poplatku za psa.