Obsah

Informace dle zák. č. 250/2000 Sb.

Dotace poskytnuté obcí Starý Poddvorov 

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,   rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnuje Obec Starý Poddvorov informace o poskytnutí dotací nad 50.000Kč.

(Zveřejnění veřejnoprávních smluv v souladu s §10d, zákona č. 24/2015)

 

Rok VPS Datum uveřejnění
2015 Mikroregion Hodonínsko - studna na Vyhlídce 7.1.2016
2016 TJ Družstevník Starý Poddvorov - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuáln dotace 8.3.2016
2017 TJ Družstevník Starý Poddvorov - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuáln dotace 7.2.2017
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.