Obsah

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

 

I.

Obec Starý Poddvorov uzavřela s městem Hodonínem veřejnoprávní smlouvu na zajištění výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů na dobu neurčitou. Na základě této smlouvy bude orgán Města Hodonína – Městský úřad Hodonín, vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům obce v rozsahu § 10 odst. 1, písm. b) – g) a § 51, odst. 3, písm. c) zákonač.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Obec vyhledává děti uvedené v § 6 zákona č. 359/ 1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, přitom spolupracuje s oddělením sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Hodonín.

III.

Bližší informace o výkonu sociálně právní ochrany dětí naleznete na internetových stránkách www.hodonín.eu, v odkaze Městský úřad – odbory úřadu – odbor sociálních věcí a školství. Vedoucí oddělení Mgr. Martina Prokopová, tel 518 316 320, e-mail: prokopová.martina@muhodonin.cz