Obsah

Sběrný dvůr

 

Sběrný dvůr je určen pro občany Starého a Nového Poddvorova, kteří mají uhrazen roční poplatek za popelnice (SKO). Sběrný dvůr není určen pro podnikající subjekty.

 

Do každého domu byla doručena tištěná příručka s informacemi o chování na sběrném dvoře a nakládání s odpady.

Upozornění:

Ceníme si toho, že se snažíte odevzdat do sběrného dvora Váš odpad ale v žádném případě jej neodkládejte mimo provozní dobu před sběrný dvůr, případně jinam.

Odpovědnost za odpad přebírá obec v momentě, kdy bude řádně předán v pracovní dobu obsluze sběrného dvora!

Pokud je odpad uložen v rozporu  s výše uvedeným, jená se o zakládání černé skládky na což pamatuje zákon o přestupcích zák. č. 200/1990 Sb. (§ 47 odst. 1 písm. i). a odst.2), kde za založení tzv. černé skládky - odložení mimo místa k tomu určená je sankcionováno pokutou do výše padesáti tisíc korun.

SD

Provozní doba:

Letní provoz (březen - říjen):

Středa 14:00 - 18:00 hod

Sobota 08:00 - 12:00 hod

Zimní provoz (listopad - únor):

Sobota 8:00 - 12:00 hod

Odpovědný pracovník sběrného dvora: Vladimír Kašík

Kontakt : 723 115 625

e-mail: sbernydvur.sp@seznam.cz