Obsah

Svozy odpadů

Komunální odpad, bioodpad a pytlový svoz

Jednou z povinností obce jako původce odpadů je odpady sbírat odděleně, mimo jiné zajišťovat i tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů. Vytříděné využitelné složky komunálních odpadů obsahují i použité obaly a u některých komodit obaly převažují (např. papír, plasty, sklo, nápojové kartony).

        

 

 Již několik let spolehlivě funguje odvoz odpadu, který pro naši obec zajišťuje TESPRA Hodonín s.r.o.  na skládku Hraničky Mutěnice.

 

Odvoz směsného komunálního odpadu tedy klasických popelnic v roce 2018 je vždy

každé sudé úterý.

 

                  Plán odvozu pytlového odpadu a Bioodpadu v r. 2018

Plasty     
BIO odpad  

12.01.2018

x
09.02.2018 x
09.03.2018 x
20.04.2018
 
18.05.2018  
15.06.2018  
13.07.2018  
10.08.2018  
07.09.2018  
05.10.2018  
02.11.2018  
14.12.2018
 
 
 
Sběrná místa pytového svozu jsou před kulturním domem a před obecním úřadem.
Prosíme dodržujte termíny odvozu. Pytle dávejte na sběrná místa max. tři dny před svozem. Po odvozu nedávejte pytle na sběrná místa.
 
 
 
Na obci se dají vyzvednout pytle na  tříděný odpad:
žluté        - plast
oranžové  - tetrapack
modré      - papír 
                           
                            
Naše obec je rovněž zařazena v systému třídění odpadu prostřednictvím f. EKO-KOM a.s. Praha. Znamená to,že za vytříděné obalové složky odpadu (sklo,papír, plasty, nápojové kartony a železo) dostává obec odměnu. Tento výtěžek může být  použit pouze   na náklady související s tříděním, např. nákup pytlů, nádob na odpad, kontejnerů, popřípadě popelnic.V roce 2009 tato částka představovala 
86.252,70 Kč.

V současné době máme v obci sedm stanovišť s nádobami na tříděný odpad. Jedná se o nádoby na sko bílé a barevné, na plasty a na papír.
Odpad ikona   
Každý z nás přímo ovlivňuje další osud lidského odpadu. Buď ho roztřídíme a připravíme pro další využití, nebo ho bez přemýšlení vyhodíme do popelnice a přidáme tak další kila na světovou skládku. Třídění odpadů je přitom velmi jednoduché, stačí důsledně dodržovat několik základních pravidel: 
 
 Obrázek: Enviweb
 • Modré kontejnery, modré pytle: noviny, časopisy,kancelářský papír, reklamní letáky, knihy,sešity, krabice, lepenka, karton, papírové obaly
 • Nevhazovat: mokrý, mastný, jinak znečištěný papír, uhlový, voskovaný papír, plenky a hygienické potřeby
 
 • Zelené a bílé kontejnery: láhve od nápojů, kleněné nádoby, střepy, tabulové sklo
  Nevhazovat: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, žárovky.
  Pokud jsou kontejnery na barevné a bílé sklo, dodržujte to!
  A pozor, tabulové sklo patří mezi sklo barevné, protože se kvůli svému chemickému složení nehodí k výrobě čirého skla.
 
 • Žluté kontejnery, žluté pytle:  PET lahve (sešlápnuté), kelímky,sáčky,fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyren.
  Nevhazovat: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy).
 
Stránky, o odpadech.  
Enviweb odkaz