Obsah

Poplatky a ceník služeb

 

1. Poplatek za odvoz komunálního odpadu

2. Poplatek za nájem hrobového místa

3. Poplatek za psa

4. Poplatek za užívání veřejného prostranství

5. Poplatek za nájem kulturního domu ( malý nebo velký sál, kuchyně)

6. Poplatek za stočné

7. Poplatek za odvoz a likvidaci rostlinných zbytků ze zahrad

8. Poplatek za zapůjčení skládacího posezení (pivní set)

9. Poplatek za ověřování

 

 Poplatek za odvoz komunálního odpadu

 

Výše poplatku je 500,- Kč/osoba/rok

Splatnost poplatku je do 30.6. běžného roku.

 

Poplatek je stanoven Obecně závaznu vyhláškou č. 2/2019 Obce Starý Poddvorov.

 

 

Poplatek za nájem hrobového místa

 
Výše poplatku za nájem je vypočítáván na základě skutečné výměry hrobu.
      
 
 
Jednorázový poplatek za pronájem kolumbária činí 3.500,- Kč.
 
Splatnost poplatku je do 30.6. běžného roku.   
 
Nájemce musí mít s Obcí Starý Poddvorov uzavřenou Smlouvu o nájmu hrobového místa.
  

 

Poplatek za psa

 
 
Výše poplatku za jednoho psa                50,- Kč/rok   
         

                          za každého dalšího         75,- Kč/rok

 

Osvobozeni od poplatku jsou psi pro služební účely, kteří mají osvědčení o vykonané zkoušce.

Splatnost poplatku je do 30.6. běžného roku.

 

Poplatník je povinen podat správci poplatku přiznání k poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik poplatkové povinnosti. 

 

Poplatník je povinen podat správci poplatku odhlášku z místního poplatku za psa, pokud již psa nevlastní.

 

Poplatek je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2008

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství

 

Výše poplatku  je za každý m² a započatý den:
- za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování 
  služeb            10,- Kč/m2
- za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje                               
                         10,- Kč/m2
- za umístění zařízení lunaparků a jiných                                                         
                           5,- Kč/m2
- za umístění skládek stavebního materiálu nad 10 dnů                                     
                         10,- Kč/m2
 
 
Splatnost poplatku je  před povolením užívání veřejného prostranství.
  

 

Poplatek za nájem kulturního domu

Sazebník:

AKCE
 
NÁJEM MALÉHO NEBO VELKÉHO SÁLU
NÁJEM KUCHYNĚ
 
OSTATNÍ PLATBY
Svatba 1 den
         1 500,- Kč
           300,- Kč
+ energie
Svatba 2 dny
         2 500,- Kč
           300,- Kč
+ energie
Smuteční hostina
            200,- Kč
           300,- Kč 
+ energie
Schůze organizací
            200,- Kč
           300,- Kč
+ energie
Pro podnikat. činnost
            400,- Kč/1 hod.
 
+ energie
Školní akce
 
 
+ energie
Taneční zábavy
            500,- Kč
           300,- Kč
+ energie
Koncerty a záb. akce
            200,- Kč 
           300,- Kč
+ energie
Rodinné oslavy
            500,- Kč  
           300,- Kč
+ energie
Pečení koláčů
              
    300,- Kč/1 litr
+ energie

 

Energie se počítá:
plyn 18,76 Kč/m³
elektrická energie 7,34 Kč/kW
vodné a stočné 64,46 Kč/m3 

 

Poplatek za stočné 

 

Cena za 1 m³  je 28,- Kč + DPH  15%

Od 1.5.2020 cena za 1m3 je 28,- Kč + DPH 10%.

Cena stočného je stanovena usnesením zastupitelstva obce č.8 ze dne 12.12.2018.                

Poplatek je odvozen od počtu odebraných m³.
 
Poplatník, který odebírá vodu z veřejné sítě, platí stočné podle odebraných m³.
 
Poplatník, který odebírá vodu z jiného zdroje, platí stočné podle směrných čísel, která jsou stanovena: I. kategorie - domy bez sociál. zařízení                             15 m³/osoba/rok 

                II. kategorie - domy s částečným sociál. zařízením            25 m³/osoba/rok

               III. kategorie - domy s plným sociál. zařízením                    36 m³/osoba/rok

 

Poplatník,  který odebírá vodu z veřejné sítě i z jiného zdroje, platí ten odběr, který je vyšší.

Splatnost poplatku je do konce ledna následujícího roku. 

 

Poplatek za odvoz a likvidaci rostlinných zbytků za zahrad

Poplatek se vybírá za přistavení kontejneru občanům pro odvoz a následnou likvidaci zelných rostlinných zbytků (tráva, listí, větve, réví apod.) ve větším množsví. Kontejner nelze přistavit na místa, která jsou obtížně přístupná.  

V případě naplnění kapacity komunitní komostárny se tato služba neposkytuje.

Velký kontejner 500,- Kč

Malý kontejner a obecní traktorová vlečka 300,-Kč  

 

Nájem za zapůjčení skládacího posezení ( pivní set )

Nájem za zapůjčení jednoho setu 1 stůl + 2 lavice (pro 8- 10 osob). Platí se v den výpůjčky. 
 
  50,-Kč za 1 den = 24 hodin
100,- Kč za víkend = pátek - pondělí
 
Za každý set se na případné poškození vybírá kauce ve výši 100,-Kč za jeden set. V případě, že bude set vrácen čistý a bez poškození, vrací se kauce v plné výši.