Obsah

Připravované i probíhající projektyVážení občané,

obec získala v rámci dotačního projektu Předcházení vzniku odpadů v obci Starý Poddvorov, který je  z 85 % financován z programu Ministerstva životního prostředí  a z 15 % obcí,  celkem 220 ks kompostérů určených do domácnosti občanů. Z tohoto projektu je také financována stavba haly na sběrném dvoře tzv. re-useKomposter centra, která bude sloužit k předcházení vzniku odpadů. Fungující věci, v dobrém stavu, které odevzdáte jako odpad na sběrném dvoře, mohou být dočasně uskladněny a můžou být zpětně využity jinou osobou, která o ně projeví zájem.

Kompostéry:

Z projektu bylo celkem pořízeno 220 kompostérů jejichž počet byl stanoven na základě zájmu občanů v roce 2019. Z celkového počtu kompostérů je 150 určeno pro obec Starý Poddvorov a 70 pro obec Nový Poddvorov.   

Kompostéry slouží přednostně k likvidaci rostlinných zbytků z domácnosti, které by jinak končily v popelnici na komunální odpad. Bonusem je získání vlastního kvalitního kompostu, který zcela určitě využijete jako kvalitní hnojivo obahacující půdu o organickou hmotu. Jaký způsob kompostování zvolíte, je na vás. Buď klasické kompostování za přístupu vzduchu tzv. aerobní, kdy je dobré kompost občas promíchat a umožnit přístup vzduchu, případně lze použít i násadu kalifornských žížal, tzv vermikompostování .      

Kompostéry jsou poskytovány zdarma po sepsání smlouvy o výpůjčce, a to v souladu s dotačními podmínkami. Převzít kompostér si můžete na sběrném dvoře, kde vám bude předán formou předávacího protokolu. Po ukončení doby udržitelnosti projektu zůstává kompostér v majetku občana. 

Vzorovou smlouvu a předávací protokol o výpůjčce naleznete zde:   Smlouva

 

Jaký je tedy správný postup: 

1) Projevit zájem -  kontaktovat obec a to telefonicky 518 371 123 nebo mailem obec@poddvorov.cz

2) Podepsat smlouvu o výpůjčce  s obcí

3) S podepsanou smlouvou si na sběrném dvoře vyzvednout kompostér a  podepsat jeho převzetí 

Kompostéry jsou vydávány v rozloženém stavu, a proto vám níže přinášíme návod jak sestavit váš nový kompostér, který bude již brzy zkrášlovat vaši zahradu.

 

Návod k použití kompostéru PREMIUM 1050 naleznetze zde:    Návod 

 

Jak jednoduše začít kompostovat najdete třeba ZDE , nebo pro větší zájem na KOMPOSTUJ.cz  

Doufáme, že vám kompostér bude dlouho sloužit.

 

Ing. Ivo Padalík

starosta obce

 

 

 

Dětská hřiště

 

Vrámci dotačního titulu  Ministerstva pro místní rozvoj (MMR)  - Programu budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku  jsme byly úspěšní při získání dotací na akci "Dětská hřiště - Starý Poddovrov"

 

Byly doplněny herní prvky na dětském hřišti na Řádku, u bytovek, v areálu základní školy a areálu za školou.

ŘádekŠkola

BytovkyZa školou

Dne 29.4.2021 bylo provedeno převzetí obcí od zhotovitele, spol. Bonita Group Service s.r.o., Drásov.

Hodnota investice: 1.028.288,25 Kč

Výše dotace: 719.801Kč

Podíl obce 308 487.25 Kč

Doufám, že budou spokojeni jak rodiče tak hlavně děti.

 

Ing. Ivo Padalík

starosta obce

 

 

Starý Poddvorov - chodník a parkovací stání na Čekačce

V rámci 9. výzvy vyhlašované MAS Jižní Slovácko IROP Doprava II,  získala obec dotaci na výstavbu chodníků. Dotace se vztahuje pouze na chodníky, nikoliv na parkovací stání.   

Celková alokovaná částka dotačního programu:  2 125 231 Kč.  

Získaná dotace: 1 277 180 Kč.

 

Zhotovitel PD : společnost Jančálek s.r.o., Břeclav

Zhotovitel stavby: Stavební firma PLUS, s.r.o., Hodonín.

Účelem je zbudování chodníku od kapličky po pravé straně podél místní komunikace v lokalitě Čekačka v délce cca 420 metrů směrem na Dolní Bojanovice. Součástí je i zbudování částečného podélného parkovacího stání. Spolu s chodníky se bude realizovat i nové veřejné osvětlení v vtéto trase.

Předpokládaná cena:  2.6 mil. Kč (chodník a parkovací stání) + 1,5 mil. Kč  (VO).

Předpoklad zahájení 7/2021 

Předpoklad dokončení 10/2021

Situace stavby

 

 

 
Výstavba haly re-use centra na sběrném dvoře

 

Vážení občané,

obec získala v rámci dotačního projektu Předcházení vzniku odpadů v obci Starý Poddvorov, dotaci na pořízení kompostérů, 1 kontejneru na sběr použitého čistého šatstva a na výstavbu zděné haly na sběrném dvoře. Hala bude sloužit na uskladnění a zpětného použití, věcí které vykazují sice známky použití ale jsou zcela funkční. Ostaní lidé si je mohou vzít a využít.

Zhotovitel PD: DESACON Zlín

Zhotovitel stavby: M-STAV ROHATEC

 

Předpoklad zahájení:

Předpoklad ukončení: 

 Odhadované náklady:

Výše dotace: 

 

pohledy