Obsah

Evidence obyvatel

 

Informace o vydání občanských průkazů a cestovních pasů na stránkách MV

https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

 

Informace a letáky z oblasti evidence obyvatel

https://www.mvcr.cz/clanek/obcan-naurade-82997.aspx

 

 

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ZTRÁTY NEBO ODCIZENÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU?

OP                

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ZTRÁTY NEBO ODCIZENÍ CESTOVNÍHO DOKLADU?

CD