Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Starý Poddvorov
starýpoddvorov

Knihovna

Knihovna je otevřena:    

  • Sobota 15:00 – 16:00 hodin - půjčování knih + internet
  • Pondělí  8:00 – 12:00 hodin a 13:00 - 17:00 - půjčování knih + internet

Bližší informace na

Dle dostupných údajů se začátky obecní knihovny datují rokem 1937, kdy bylo v knihovně 428 svazků. Převažovali zájemci z řad dětí a mládeže.

Půjčování knih zabezpečovali učitelé zdejší školy. V roce 1970 byla poslední knihovnicí učitelka Kopečková Jarmila. Před ní to byla Svobodová Marta, Haničáková Marie, Kundera Alois – ředitel školy. Od roku 1970 vede knihovnu Pryglová Marie. Během této doby se 5x stěhovala.

V roce 1971 z důvodu generální opravy školy – děti se učily ve všech místnostech požární zbrojnice. Knihy se stěhovaly do malé místnosti v kulturním domě, kde se půjčovala část knih, ostatní byly uzamčeny ve skříních. Po ukončení rekonstrukce školy se knihovna stěhovala zpět na původní místo požární zbrojnice a od 1.9.1973 se zde půjčovalo. Místnost pro půjčování knih byla nevyhovující – malá, časem ji začal využívat sbor pro občanské záležitosti na vítání dětí do života, atd., protože na požární zbrojnici byla zřízena obřadní síň. Hledaly se nové prostory. Bylo rozhodnuto, že knihovna se přestěhuje do budovy MNV (stěhování 3.) Knihovna využívala jednu místnost na půjčování knih, druhá místnost byla využívána jako čítárna. (V této době pracoval klub mladých čtenářů). Místnost byla využívána také MNV na schůzování. Čtvrté stěhování proběhlo z důvodu rekonstrukce budovy MNV, a to zpět na požární zbrojnici, ale do jiné místnosti, která se musela upravit. Netrvalo to dlouho a knihovna se opět stěhovala do původní místnosti o poschodí výše   ve stejné budově, a to z důvodu využívání jinou firmou. Páté stěhování proběhlo při rekonstrukci knihovny. Knihy se přenesly do jiných místností v budově a po rekonstrukci zpět.

Stěhování probíhalo různě – na traktoru nebo přenášením v bednách. Topení v knihovně bylo zajišťování nejdříve naftovými kamny, elektrozářičem, elektrikou, ale většinou převládala zima.
Knihovna uvnitř
 
Nyní po rekonstrukci v roce 2007 je knihovna umístěna v prostorách, které si snad konečně zaslouží. Je zde prostorná místnost pro rozmístění knížek. Knihovní fond je k dnešnímu dni 4078 knih.
Knihovna uvnitř
Ve stejné místnosti je internet. Knihovna byla dříve využívána malými a mladými čtenáři. Dnes je využívána více čtenáři v důchodovém věku.