Obsah

Údržba místních komunikací

Obec je správcem místních komunikací a provádí jejich údržbu.

 

1) Letní údržba komunikací

se provádí dle potřeby a to od 1.4. do 31.10. každého roku.

Údržba formou zametání komunikací do vzdálenosti 1,5 m od obrubníku zpravidla 3 x do roka ( na jaře - úklid posypového materiálu, slavnost božského srdce a před hody).  Ostatní úklid se provádí dle možností technických pracovníků obce. Zametání se neprovádí v místech, kde nejsou obrubníky nebo nelze vzhledem k povaze komunikace zajistit účinnost ( kostkové komunikace, komunikace bez obrubníků apod). 

 

2) Zimní údržba komunikací

V období od 1.11. do 31.3 následujícícho roku jsou komunikace udržovány v režimu zimní údržby. Postup zimní údržby jen stanoven v plánu zimní údržby. 

Plán zimní údržby