Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Starý Poddvorov
starýpoddvorov

Sběrný dvůr

logo


Rozšíření sběrného dvora Starý Poddvorov.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci operačního programu Životního prostředí.  

11531 - Operační program životního prostředí 2014-2020

Číslo registrace CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0006562

Uznatelné náklady ve výši 4 222 652 Kč

Výše dotace EU činí 3 589 254 Kč (85%)

Příspěvek příjemce podpory, financování z prostředků obce 633 398 Kč (15%)


Celkové náklady na rozšíření sběrného dvora: 5 103 664 Kč

Náklady obce celkem 1 514 410 Kč. (29%)


Provozní doba:

Letní provoz (březen - říjen):

  • Středa 14:00 - 18:00 hod
  • Sobota 08:00 - 12:00 hod

Zimní provoz (listopad - únor):

  • Sobota 8:00 - 12:00 hod
  • Odpovědný pracovník sběrného dvora: Vladimír Kašík

Kontakt: 723 115 625

E-mail: sbernydvur.sp@seznam.cz


Co můžete přinést do sběrného dvora?

Ve sběrném dvoře je možné odevzdat prakticky jakýkoliv odpad vznikající běžně v domácnosti: Objemný odpad, papír, plast, sklo, nápojový karton, bioodpad, kovy, textil, elektrospotřebiče, pneumatiky (bez disku), stavební odpad, upotřebený jedlý olej, nebezpečné odpady, léky, baterie, zářivky.

Co sběrný dvůr neodebere?

Plynové bomby, hasící přístroje, železniční pražce, infekční odpady nebo některé směsné odpady (např. beton s železnou armaturou nebo stavební suť s příměsí dalších odpadů).

Prosíme, vytřiďte odpad ještě před příjezdem do sběrného dvora.

Co je dobré vědět, než k nám přijedete?

Pokud jste fyzická osoba rádi od vás ZDARMA převezmeme váš odpad, pokud máte trvalý pobyt na území Starého Poddvorova. Obsluha může požadovat předložení občanského průkazu.

Vjezd do sběrného dvora bude povolen pouze jednomu vozidlu, další auto bude do areálu vpuštěno až po výjezdu předchozího auta. V rámci urychlení proto přivážejte váš odpad vytříděný. Pořadí určuje obsluha a v případě, že přivezete směs odpadů a dvůr bude vytížen, vás do zařízení vpustí až po zákaznících jejichž odpad je separovaný.

Osoba, jejímž jménem odkládáte odpad zdarma, musí být osobně přítomna.

Rozměrný odpad jako skříně, stoly před odvozem do sběrného dvora doma rozeberete. Zmenšíte tak jejich objem.

Na sběrném dvoře je třeba vyložit odpad vlastními silami a roztřídit jej dle pokynů obsluhy.

Upozornění:

Ceníme si toho, že se snažíte odevzdat do sběrného dvora Váš odpad, ale v žádném případě jej neodkládejte mimo provozní dobu před sběrný dvůr, případně jinam.

Odpovědnost za odpad přebírá obec v momentě, kdy bude řádně předán v pracovní dobu obsluze sběrného dvora!

Pokud je odpad uložen v rozporu s výše uvedeným, jedná se o zakládání černé skládky na což pamatuje zákon o přestupcích zák. č. 200/1990 Sb. (§ 47 odst. 1 písm. i). a odst.2), kde za založení tzv. černé skládky - odložení mimo místa k tomu určená je sankcionováno pokutou do výše padesáti tisíc korun.

Pohled na sběrný dvůr

SD