Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Starý Poddvorov
starýpoddvorov

Svozy odpadů

Komunální odpad, bioodpad a pytlový svoz

Jednou z povinností obce jako původce odpadů je odpady sbírat odděleně, mimo jiné zajišťovat i tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů. Vytříděné využitelné složky komunálních odpadů obsahují i použité obaly a u některých komodit obaly převažují (např. papír, plasty, sklo, nápojové kartony).

Již několik let spolehlivě funguje odvoz odpadu, který pro naši obec zajišťuje TESPRA Hodonín s.r.o.  na skládku Hraničky Mutěnice.

Odvoz směsného komunálního odpadu tedy klasických popelnic v roce 2023 je vždy každé liché úterý.

Odvoz bioodpadu bude probíhat jednou za čtrnáct dní, vždy každé sudé úterý v měsíci.

Plán odvozu plastového pytlového odpadu v roce 2023

Plasty

 • 05.01.2024
 • 02.02.2024
 • 01.03.2024
 • 12.04.2024
 • 10.05.2024
 • 07.06.2024
 • 04.07.2024
 • 02.08.2024
 • 13.09.2024
 • 11.10.2024
 • 08.11.2024
 • 06.12.2024
Sběrná místa pytlového svozu jsou před kulturním domem a před obecním úřadem.
Prosíme dodržujte termíny odvozu. Pytle dávejte na sběrná místa max. tři dny před svozem. Po odvozu nedávejte pytle na sběrná místa.
 
Na obci se dají vyzvednout pytle na tříděný odpad:
 • žluté - plast
 • oranžové - tetrapack
 • modré - papír              
Naše obec je rovněž zařazena v systému třídění odpadu prostřednictvím f. EKO-KOM a.s. Praha. Znamená to, že za vytříděné obalové složky odpadu (sklo, papír, plasty, nápojové kartony a železo) dostává obec odměnu. Tento výtěžek může být  použit pouze   na náklady související s tříděním, např. nákup pytlů, nádob na odpad, kontejnerů, popřípadě popelnic. V roce 2009 tato částka představovala 
86.252,70 Kč.

V současné době máme v obci sedm stanovišť s nádobami na tříděný odpad. Jedná se o nádoby na sklo bílé a barevné, na plasty a na papír.
Odpad ikona
Každý z nás přímo ovlivňuje další osud lidského odpadu. Buď ho roztřídíme a připravíme pro další využití, nebo ho bez přemýšlení vyhodíme do popelnice a přidáme tak další kila na světovou skládku.
 

Třídění odpadů je přitom velmi jednoduché, stačí důsledně dodržovat několik základních pravidel: 

 
Modré kontejnery, modré pytle: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, karton, papírové obaly
 • Nevhazovat: mokrý, mastný, jinak znečištěný papír, uhlový, voskovaný papír, plenky a hygienické potřeby
 

Zelené a bílé kontejnery: láhve od nápojů, skleněné nádoby, střepy, tabulové sklo

 • Nevhazovat: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, žárovky.
Pokud jsou kontejnery na barevné a bílé sklo, dodržujte to!
 
A pozor, tabulové sklo patří mezi sklo barevné, protože se kvůli svému chemickému složení nehodí k výrobě čirého skla.
 

Žluté kontejnery, žluté pytle: PET lahve (sešlápnuté), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyren.

 • Nevhazovat: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy).
Stránky, o odpadech.  
Enviweb odkaz