Obsah

Svozy odpadů

Komunální odpad, bioodpad a pytlový svoz

Jednou z povinností obce jako původce odpadů je odpady sbírat odděleně, mimo jiné zajišťovat i tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů. Vytříděné využitelné složky komunálních odpadů obsahují i použité obaly a u některých komodit obaly převažují (např. papír, plasty, sklo, nápojové kartony).

        

 

 Již několik let spolehlivě funguje odvoz odpadu, který pro naši obec zajišťuje TESPRA Hodonín s.r.o.  na skládku Hraničky Mutěnice.

 

Odvoz směsného komunálního odpadu tedy klasických popelnic v roce 2022 je vždy

každé liché úterý.

 

Odvoz bioodpadu bude probíhat jednou za čtrnáct dní, vždy každé sudé úterý v měsíci.

 Plán odvozu plastového pytlového odpadu v roce 2021
 

Plasty

07.01.2022
04.02.2022
04.03.2022
01.04.2022
13.05.2022
10.06.2022
08.07.2022
05.08.2022
02.09.2022
14.10.2022
11.11.2022
09.12.2022

 

 
Sběrná místa pytového svozu jsou před kulturním domem a před obecním úřadem.
Prosíme dodržujte termíny odvozu. Pytle dávejte na sběrná místa max. tři dny před svozem. Po odvozu nedávejte pytle na sběrná místa.
 
 
 
Na obci se dají vyzvednout pytle na  tříděný odpad:
žluté        - plast
oranžové  - tetrapack
modré      - papír 
                           
                            
Naše obec je rovněž zařazena v systému třídění odpadu prostřednictvím f. EKO-KOM a.s. Praha. Znamená to,že za vytříděné obalové složky odpadu (sklo,papír, plasty, nápojové kartony a železo) dostává obec odměnu. Tento výtěžek může být  použit pouze   na náklady související s tříděním, např. nákup pytlů, nádob na odpad, kontejnerů, popřípadě popelnic.V roce 2009 tato částka představovala 
86.252,70 Kč.

V současné době máme v obci sedm stanovišť s nádobami na tříděný odpad. Jedná se o nádoby na sko bílé a barevné, na plasty a na papír.
Odpad ikona   
Každý z nás přímo ovlivňuje další osud lidského odpadu. Buď ho roztřídíme a připravíme pro další využití, nebo ho bez přemýšlení vyhodíme do popelnice a přidáme tak další kila na světovou skládku. Třídění odpadů je přitom velmi jednoduché, stačí důsledně dodržovat několik základních pravidel: 
 
 Obrázek: Enviweb
 • Modré kontejnery, modré pytle: noviny, časopisy,kancelářský papír, reklamní letáky, knihy,sešity, krabice, lepenka, karton, papírové obaly
 • Nevhazovat: mokrý, mastný, jinak znečištěný papír, uhlový, voskovaný papír, plenky a hygienické potřeby
 
 • Zelené a bílé kontejnery: láhve od nápojů, kleněné nádoby, střepy, tabulové sklo
  Nevhazovat: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, žárovky.
  Pokud jsou kontejnery na barevné a bílé sklo, dodržujte to!
  A pozor, tabulové sklo patří mezi sklo barevné, protože se kvůli svému chemickému složení nehodí k výrobě čirého skla.
 
 • Žluté kontejnery, žluté pytle:  PET lahve (sešlápnuté), kelímky,sáčky,fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyren.
  Nevhazovat: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy).
 
Stránky, o odpadech.  
Enviweb odkaz