Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Starý Poddvorov
starýpoddvorov

Veřejné instituce

Ordinace praktického lékaře

 

Ordinace Starý Poddvorov

Pondělí

-

-

Úterý

13:00

15:00

Středa

-

-

Čtvrtek

7:00

12:00

Pátek

-

-

 

Ordinace Dolní Bojanovice

Pondělí

12:00

18:00

Úterý

7:00

12:00

Středa

7:00

13:00

Čtvrtek

12:00

15:00

Pátek

7:00

11:00


Ohledání mrtvého mimo provozní dobu na tel: 518 601 233

Odinace dětské lékařky Čejkovice

Ordinační hodiny

Pondělí

7:00

12:30

Úterý

7:00

14:00

Středa

12:00

18:00

Čtvrtek

7:00

13:00

Pátek

7:00

13:00

 

Ordinace dětské lékařky Dolní Bojanovice

Dolní Bojanovice

Pondělí

15:00

17:00

Úterý

-

-

Středa

8:00

10:00

Čtvrtek

8:00

10:00

Pátek

11:30

13:00

 

Prušánky

Pondělí

12:00

13:30

Úterý

8:00

10:00

Středa

-

-

Čtvrtek

12:00

13:30

Pátek

8:00

10:00

 

Ordinace praktického lékaře Čejkovice

Ordinační hodiny

Pondělí

7:00

13:00

Úterý

7:00

13:00

Středa

12:00

18:00

Čtvrtek

7:00

13:00

Pátek

7:00

13:00

 

Pohotovost Hodonín

Ordinační hodiny

Po - Pá

17:00

22:00

víkendy a svátky

8:00

20:00

 

 

Pohotovost Kyjov

Pohotovost pro dospělé

Po - Pá

15:30

6:00

víkendy a svátky

nepřetržitě

 

Zubní pohotovost

víkendy a svátky

8:00

13:00

Nedělní stránka

Kostel sv. Martina

Nový kostel

Duchovní správa

Adresa:

Děkanát Hodonín

Diecéze Brněnská

 • Biskup: Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle 

Logo České poštyPošta ve Starém Poddvorově se nachází v budově obecního úřadu.

Vedoucí pošty: Eva Kabátová
Kontakt:  Tel. 954 269 616

Provoní doba

 • Po, Út, Čt, Pá - 8:00 - 11:00 14:00 - 15:30
 • St 8:00 - 10:00 14:30 - 16:30

Po uzavření této pošty je otevřena pošta v Hodoníně

 • 695 01 Hodonín, Velkomoravská 6
 • Po - Pá do 18 hodin
 • So do 12 hodin

Kontakt:

 • ZŠ a MŠ Starý PoddvorovBudova ZŠ
 • 696 16 Starý Poddvorov 173
 • Telefon: 518 372 152
 • www.zsstarypoddvorov.cz
 • Ředitelka školy: Mgr. Sylvie Foltýnová

 

Poddvorov se v poslední třetině 18. století postupně stále více zalidňoval. Na vzrůstu obce se podíleli jak nově příchozí chalupníci, tak také přirozený přírůstek obyvatelstva. Dětská úmrtnost byla sice veliká, nebyly však řídké ani případy, kdy manželé vychovali sedm i více dětí. Poddvorovské děti neměly dlouho možnost pravidelně navštěvovat školní výuku. Tato neradostná situace byla ale dána také tím, že Starý Poddvorov byl přifařen a přiškolen do Čejkovic. Poměrně velká docházková vzdálenost byla zřejmě i důvodem, proč do školy chodily poddvorovské děti nepravidelně a představovala pravděpodobně i vítanou záminku hospodářů, proč děti do školy neposílat vůbec a přidržovat je při potřebných pracích na hospodářství.

 

Nadále neúnosný stav vedl představené Starého i Nového Poddvorova k tomu, aby se, pravděpodobně na popud nějakého z osvícenějších vrchnostenských úředníků, začali zajímat o vybudování školy vlastní. Z 16. listopadu 1821 se zachovala výzva brněnského krajského úřadu, v níž pisatel sděluje hodonínskému vrchnostenskému úřadu, že byl kobylským děkanátem a radou školního distriktu informován o tom, že představitelé Starého a Nového Poddvorova sepsali supliku, v níž upozorňovali na skutečnost, že své děti nemohou nadále posílat do vzdálené školy v Čejkovicích a požádali o zřízení nové vlastní školy. Vrchnostenský úřad tím byl vyzván ke zřízení nové školy ve Starém Poddvorově.

    školní děti

               Foto z roku 1920   

Potvrzené rozhodnutí z krajského úřadu, umožňující vybudování školy, přišlo do obce 16. března 1822, dlouho se však jednalo o tom, kde by škola měla stát. Na její nové vystavení obce neměly prostředky a nakonec tedy 15. dubna 1823 sdělily, že ke škole bude přebudována již stojící vrchnostenská budova, místní bývalá bednárna, předtím hájovna s rozsáhlými sklepy, s tím, že panství bude mít nad školou patronát.

 

Na místo prvního poddvorovského učitele byl 6. prosince 1823 ustanoven a brněnskou konsistoří potvrzen učitel František Donée. Přesný rozpis povinností vůči škole a učiteli byl ale s poddvorovskými představenými dohodnut teprve 12. dubna 1825. Škola byla zařízena velmi chudě, jediná učebna byla opatřena 16 lavicemi, další dvě místnosti sloužily jako učitelský příbytek. K dispozici měl učitel ještě komoru, dva chlévy, které ale stěží využíval, předzahrádku a zeleninovou zahradu za domem.
škola

V roce 1878 škola měla svou místní školní radu. 5. února 1884 se konala schůze o stavbě nové školní budovy, neboť jedna třída tak velkému počtu žactva již nestačila. Požádali hodonínského stavitele o vyhotovení plánu a rozpočtu na stavbu nové školy. 15. ledna 1889 byla vyhlášena dražba na stavbu nové školní budovy, kterou vyhrál stavitel Karel Hollan za 9.000 zlatých. Dne 1.9. 1889 byla již postavena přízemní nová škola. V roce 1893 byla rozšířena na trojtřídní se 181 žáky.  V roce 1903 byla zřízena jednotřídní škola v Novém Poddvorově a děti nemusely docházet do přetížené školy staropoddvorovské.

V roce 1914 navštěvovalo školu 186 žáků. V témže roce byla škola přestavěna na jednopatrovou budovu.  Od roku 1926 se v ní učilo již ve 4 třídách. Roku 1928 bylo škole přiděleno hřiště.

              škola

V roce 1971 byla zahájena generální oprava školy a po tu dobu se děti učily v místnostech požární zbrojnice. K 1. září je zrekonstruovaná budova školy opět uvedena do provozu. Od roku 1975 je II. stupeň převeden do nově zbudované moderní školy v Čejkovicích. Roku 1987 byla místní škola zrušena a všechny děti dojížděly do Čejkovic.

 

V roce 1990 byla škola opět otevřena, pouze první třída s 16 prvňáčky, zatím jako detašované pracoviště ZŠ Čejkovice. Od 1.9.1991 přestává být školou filiální a s 31 dětmi 1. a 2. ročníku je již samostatnou s vlastním ředitelstvím. V současné době navštěvuje malotřídní školu 60 dětí v 5 ročnících.

   škola boční

Kontakt:MŠ

 • ZŠ a MŠ Starý Poddvorov
 • 696 16  Starý Poddvorov
 • Telefon: 518 372 372
 • www.zsstarypoddvorov.cz
 • Ředitelka školy:  Mgr. Sylvie Foltýnová

Mateřská škola byla v naší obci dána do provozu 29.8.1976. Při slavnostním otevření převzala klíče od budovy první úřadující ředitelka p. uč. Libuše Rippelová.

Výstavba byla zahájena již v roce 1971, trvala však pět let kvůlií změnám projektové dokumentace.  Z původně jednotřídní školy vznikla na přání obyvatel dvojtřídní. Obyvatelé si ji vystavěli v akci "Z". O velkém zájmu svědčí i to, že v prvních letech byla naplněna kapacita obou tříd, zapsáno bylo 59 dětí. Tento počet se ještě zvýšil druhý školní rok na 70 dětí, což byl rekordní počet.  Od roku 1988 dochází k postupnému snižování docházejících dětí a dvojtřídní škola se mění na jednotřídní. Tato situace nepramení z nezájmu o mateřskou školu z řad občanů, ale z faktu, že mladí manželé v naší obci se dlouhá léta stěhovali do měst.

V letech 1982-83 navštěvovalo mateřskou školu i 7 dětí z Nového Poddvorova. V letech 1983-1987 přijala škola děti i z Dolních Bojanovic.

Mateřská škola byla vždy důležitou složkou života obce, podílela  se na kulturním životě. Děti účinkovaly na veřejných vystoupeních k Vánocům, ke Svátku matek, při pěveckých soutěžích (O věneček z rozmarýnu Fanoše Mikuleckého, O perníkové srdce Poddvorova) i při pořádání dětských krojovaných hodů. 


Hřiště