Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Starý Poddvorov
starýpoddvorov

Poplatky

Poplatky a ceník služeb
 

Platba za komunální odpad

Poplatek je stanoven Obecně závaznou vyhláškou 1/2023 Typ: PDF dokument, Velikost: 133.33 kB Obce Starý Poddvorov.
Výše poplatku za rok 2024 je 950,- Kč/osoba/rok.  Splatnost poplatku je do 30.6. běžného roku. Poplatek je možné uhradit hotově na pokladně nebo bezhotovostně na č.ú.: 8928671/ 0100 (Komerční banka, a.s.) jako variabilní symbol uveďte číslo popisné. 
 

Poplatek za nájem hrobového místa

Výše poplatku za nájem hrobového místa je vypočítaná na základě skutečné výměry hrobu. Sazba za pronájem hrobového místa je 5,- Kč/m2 /rok a za služby 20,- Kč/m2/rok. 

Pronájem kolumbaria je 100,- Kč/rok, jednorázový poplatek za desku činí 3.500,-Kč. Splatnost poplatku je do 30.6. běžného roku. Nájemce musí mít s Obcí Starý Poddvorov uzavřenou Smlouvu o nájmu hrobového místa nebo Smlouvu o nájmu kolumbaria. 

Smlouva se uzavírá na 10 let.
Smlouva o nájmu hrobového místa (4.1 MB)
Řád veřejného pohřebiště (6.15 MB)
 

Poplatek za psa

Poplatek je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2023 Typ: PDF dokument, Velikost: 123.89 kB Obce Starý Poddvorov.
Výše poplatku za jednoho psa 50,- Kč/rok, každého dalšího 75,- Kč/rok

Osvobozeni od poplatku jsou psi pro služební účely, kteří mají osvědčení o vykonané zkoušce. Splatnost poplatku je do 30.6. běžného roku. Poplatník je povinen podat správci poplatku přiznání k poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik poplatkové povinnosti. Poplatník je povinen podat správci poplatku odhlášku z místního poplatku za psa, pokud již psa nevlastní.

Přiznání k místnímu poplatku ze psa 426,42 kB (PDF)
Odhláška z místního poplatku ze psa 398.93 kB  (PDF)

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 2/2023 Typ: PDF dokument, Velikost: 129.04 kB Obce Starý Poddvorov.
Výše poplatku  je za každý m² a započatý den:
  • za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,- Kč/m2
  • za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 10,- Kč/m2
  • za umístění zařízení lunaparků a jiných 5,- Kč/m2
  • za umístění skládek stavebního materiálu nad 10 dnů 10,- Kč/m2
Splatnost poplatku je  před povolením užívání veřejného prostranství.
 

Platba za stočné 

Cena za 1 m³  je 33,- Kč + DPH  12%
Cena celkem 36,96 Kč/m3.

Cena stočného je stanovena usnesením zastupitelstva obce č. 7 ze dne 15.11.2023. Poplatek je odvozen od počtu odebraných m³. Poplatník, který odebírá vodu z veřejné sítě, platí stočné podle odebraných m³. Poplatník, který odebírá vodu z jiného zdroje, platí stočné podle směrných čísel, která jsou stanovena:

I. kategorie - domy bez sociál. zařízení 15 m³/osoba/rok 
II. kategorie - domy s částečným sociál. zařízením 25 m³/osoba/rok
III. kategorie - domy s plným sociál. zařízením 36 m³/osoba/rok

Poplatník,  který odebírá vodu z veřejné sítě i z jiného zdroje, platí ten odběr, který je vyšší.
Splatnost poplatku je do konce února následujícího roku. 
 

Platba za odvoz a likvidaci rostlinných zbytků za zahrad

Poplatek se vybírá za přistavení kontejneru občanům pro odvoz a následnou likvidaci zelných rostlinných zbytků (tráva, listí, větve, réví apod.) ve větším množství. Kontejner nelze přistavit na místa, která jsou obtížně přístupná.  

V případě naplnění kapacity komunitní kompostárny se tato služba neposkytuje.

  • Velký kontejner 500,- Kč
  • Malý kontejner a obecní traktorová vlečka 300,-Kč
     

Platba za zapůjčení skládacího posezení (pivní set)

Nájem za zapůjčení jednoho setu 1 stůl + 2 lavice (pro 8- 10 osob). Platí se v den výpůjčky. 
  • 50,-Kč za 1 den = 24 hodin
  • 100,- Kč za víkend = pátek - pondělí
Za každý set se na případné poškození vybírá kauce ve výši 100,-Kč za jeden set. V případě, že bude set vrácen čistý a bez poškození, vrací se kauce v plné výši.
 

Úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2