Obsah

Samospráva

 

  • Obec zastupuje uvolněný starosta, v případě jeho dlouhodobé nepřítomnosti místostarosta. 
  • Obec má jednoho neuvolněného místostarostu.
  • Zastupitelstvo obce je tvořeno devíti členy.