Obsah

Organizační struktura obecního úřadu

 

Ing. Ivo Padalík  starosta obce

tel.:

518 372 031

mobil:

725 111 217

e-mail:

starosta@poddvorov.cz
   
Bc. Kamila Bařinová místostarostka obce

tel.:

 

mobil:

724 162 263

e-mail:

mistostarosta@poddvorov.cz
   
Petra Štětková účetní obce - ekonomka, personální, mzdy, majetek, administrativa, ověřování.

tel.:

518 373 088

mobil:

601 551 515

e-mail:

ucetni@poddvorov.cz
   
Františka Bílková evidence obyvatel, poplatky, ověřování, administrativa, podatelna, Czech POINT, pohřebnictví, povolení kácení mimo les, bytový fond, objednávky na pronájem KD.  

tel.:

518 372 123

mobil:

601 551 516

e-mail:

obec@poddvorov.cz
Zaměstnanci obce:  
Vladimír Kašík  správce ČOV, správce kompostárny, správce sběrného dvora  

mobil:

723 115 625
   
Zlatuše Jurkovičová  uklízečka, rozvoz obědů
Marcela Dáňová správce kulturního domu, tel.: 607 688 663
 

pracovník zeleně a údržby obce 

Miluše Dáňová  pracovník zeleně a údržby obce
Ondřej Hauser  technický pracovník
  pracovník zeleně a údržby obce
Čestmír Mikuš

technický pracovník sběrného dvora

 

pracovník zeleně a údržby obce

Marie Pryglová knihovnice