Obsah

Organizační struktura obecního úřadu

 

Ing. Ivo Padalík  starosta obce

tel.:

518 372 031

mobil:

725 111 217

e-mail:

starosta@poddvorov.cz
   
Tomáš Očenášek místostarosta obce

tel.:

518 372 031

mobil:

724 162 263

e-mail:

mistostarosta@poddvorov.cz
   
Petra Štětková účetní obce, ekonomika, personální, majetek

tel.:

518 373 088

mobil:

724 864 748

e-mail:

ucetni@poddvorov.cz
   
Františka Bílková evidence obyvatel, poplatky, administrativa , podatelna, Czech POINT, 

tel.:

518 372 123

mobil:

601 551 516

e-mail:

obec@poddvorov.cz
   
Vladimír Kašík  správce ČOV, správce kompostárny, správce sběrného dvora  

mobil:

723 115 625
   
Čestmír Mikuš

technický pracovník, sběrný dvůr

Miluše Dáňová

pracovník zeleně a údržby obce
Zlatuše Jurkovičová   uklízečka
   
Marcela Dáňová správce kulturního domu, tel.: 607 688 663 
   
Marie Pryglová knihovnice