Obsah

Územní plán Starého Poddvorova

 

Zastupitelstvo obce Starý Poddvorov svým usnesením č.17 ze dne 18.1.2017 vydalo Změnu č.1 Územního plánu Starý Poddvorov formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 8.2.2017.

 

Platný územní plán obce + připravovaná,  změna č.2 ÚP

 

Poslední aktualizace 30.3.2017